LogoATII LogoMec

FACULTATEA DE MECANICĂ

DEPARTAMENTUL DE AUTOVEHICULE,
TRANSPORTURI ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ

Planul de cercetare al departamentului pentru perioada 2011-2014

Nr.crt. Denumire temă Coordonator Colectiv
1 Cercetări privind modularizarea echipamentelor tehnologice de fabricație Prof.dr.ing. Dumitru Constantin Prof.dr.ing. Cernăianu Adrian
Conf.dr.ing. Stoian Aurel
Conf.dr.ing. Drăgnei Mihai
Conf.dr.ing. Popescu Daniel
Conf.dr.ing. Cherciu Mirela
2 Implanturi dentare obținute prin metalurgia pulberilor, utilizând pulberi nanometrice Prof.dr.ing. Gheorghe Ștefan Conf.dr.ing. Teișanu Cristina
Conf.dr.ing. Didu Marin
Conf.dr.ing. Pascu Ileana
3 Aplicații ale termografiei infraroșu la studiul proceselor de așchiere Conf.dr.ing. Roșca Adrian Sorin Conf.dr.ing. Crăciunoiu Nicolae
As.drd.ing. Nanu Andrei
4 Studii privind optimizarea transportului in comun prin utilizarea programelor de prioritizare si a sistemelor de monitorizare. Prof.dr.ing. Dumitru Ilie S.l.dr.ing. Simniceanu Loreta
Ș.l.dr.ing. Popa Gheorghe
As. drd. Dumitru Sorin
As.drd. Oprica Theodor George
Masterand ing. Otat Oana
5 Studii de fluentizare a traficului in aglomerațiile urbane pentru diminuarea congestionării si a poluării Prof.dr.ing. Dumitru Ilie S. l. dr. ing. Simniceanu Loreta
Ș.l.dr.ing. Popa Gheorghe
As. drd. Dumitru Sorin
As.drd. Oprica Theodor George
Masterand ing. Otat Oana
6 Reducerea consumurilor si poluării motoarelor cu aprindere prin comprimare pe baza hărților optime de funcționare. Conf.dr.ing. Dumitru Ilie Ș.l.dr.ing. Popa Gheorghe
As. dr. ing. Tutunea Dragos
As.drd.ing. Cătăneanu Mihnea
Drd. Ing. Dima Alexandru
7 Studiu privind maniabilitatea, stabilitatea și vibrațiile automobilelor Prof.dr.ing. Oțăt Victor Ș.l.dr.ing. Simniceanu Loreta
Ș.l.dr.ing. Buculei Mihaela
8 Cercetări privind creșterea complexității formelor, preciziei de prelucrare și a calității suprafețelor pieselor executate în sisteme tehnologice comandate numeric Prof.dr.ing. Zamfirache Marius Lector.dr.ing. Buzatu Ștefan
Ing. Ciurezu Marius
Tehn. Dogaru Ilie
9 Proiectarea și elaborarea echipamentului pentru studiul mișcării în articulația gleznei la mersul biped Prof.dr.ing. Zamfirache Marius Prof.dr.ing. Rusu Ligia
Prof.dr.ing. Tarniță Daniela
Ing. Ciurezu Marius
Tehn. Dogaru Ilie