LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC
A.C. BICĂ Marin
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 12 august 1952
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Specializarea: Cazane de abur, Universitatea POLITEHNICA București,1996
Discipline:
  • Termotehnică și mașini termice
  • Transfer de căldură și masă
Domenii de competență:
  • mașini și instalații termice
  • transfer de căldură și masă
  • cazane de abur și combustibili
  • motoare cu ardere internă
Conducător de doctorat:
  • Membru al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat al Școalii Doctorale a Universității din Craiova,
  • Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică
E-mail: marinbica52@gmail.com

Curriculum Vitae
Lista lucrări