LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

PROGRAME DE LICENȚĂ

Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile coordonează activitatea didactică la toate disciplinele tehnice din domeniu, existente în nomenclatorul ARACIS pentru următoarele programe de studii de licență: Tehnologia Construcțiilor de Mașini, Inginerie Economică în domeniul Mecanic, Autovehicule Rutiere, Ingineria Transporturilor și Traficului. Programele analitice ale disciplinelor studiate sunt actualizate periodic, fiind în concordanță cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii.
Prin disciplinele tehnice din domeniu existente în nomenclatorul ARACIS, Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile deservește și alte programe de studii de licență de la celălalte facultăți tehnice ale Universității din Craiova.

De asemenea departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile gestionează și un program de licență denumit "Construcții Civile, Industriale și Agricole".

Construcții Civile Industriale și Agricole