LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Laborator - Organe de Mașini și Integritate Structurala – OM-BL03Laborator de Mecanica Fluidelor – Fluide-BL17


Laborator de Mecanică, Mecanisme și Bionică BL 21


Laborator de Rezistenta Materialelor - BA122Laborator de Vibrații Mecanice – BL 37


Laborator de Geotehnică și Fundații-BA142


Laborator de Construcții Civile - CCIA-BL26


Laborator de Cercetare - studii doctorale Doctorat-BL36


Laborator de Proiectare asistată CCIA - PAC CCIA-BL46


Laborator de Mecanisme Mecanisme-BL21


Laborator de Materiale de Construcții - Mat-CCIA-BA143