LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

PROGRAME DE MASTERAT

Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile gestionează un program de masterat, care oferă absolvenților de licență multiple oportunități de completare a studiilor la acest nivel. Programele de studii disponibile sunt structurate cu activitate pe 4 semestre, cu o încărcare săptămânală între 14 și 16 ore. Programele analitice ale disciplinelor studiate sunt actualizate periodic, fiind în concordanță cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii, iar programele orare sunt întocmite astfel încât să permită și celor care au deja un loc de muncă să participe la toate activitățile prevăzute.
Competențele dobândite, oferă ulterior avantaje la angajare, ceea ce crează un climat competitiv, benefic, atât în procesul de admitere, cât și pe parcursul studiilor.

Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică