LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

ISTORIC

Catedra de Mecanică Aplicată funcționează din anul 1977 odată cu înființarea Facultății de Mecanică în cadrul Universității din Craiova. Încă de la înființare, Catedra de Mecanică Aplicată avea misiunea de a coordona activitatea didactică la majoritatea disciplinelor de cultură tehnică generală cu profil mecanic (Mecanică, Rezistența Materialelor, Organe de Mașini, Mecanisme, Termotehnică și Mașini Termice, Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice, Vibrații Mecanice) pentru toate specializările existente la facultățile tehnice din cadrul Universității din Craiova. Până în anul 1998 a funcționat sub denumirea de Catedra de Mecanică Aplicată fiind condusă de următorii șefi de catedră:
  • Conf. univ. dr. ing. Mihai Buculei 1977-1989;
  • Conf. univ. dr. ing. Petrescu George 1989-1990;
  • Șef lucr. drd. ing. Gheorghe Nanu 1990-1992;
  • Prof. univ. dr. ing. Emil Cernăianu 1992-1998.

În anul 1998 Catedra de Mecanică Aplicată a devenit Departamentul de Mecanică Aplicată fiind condusă de următorii directori de departament:
  • Prof. univ. dr. ing. Dan Băgnaru 1998-2000;
  • Prof. univ. dr. ing. Nicolae Dumitru 2000-2008;
  • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Nanu 2008-2011.
Începând cu anul 2011 Departamentul de Mecanică Aplicată devine Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile fiind condus de următorii directori de departament:
  • Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Nanu 2011-2015.
  • Prof. univ. dr. ing. Daniela Tarniță 2015- 2019.
  • Conf. univ. dr. ing. Laurențiu Racilă 2019- prezent.