LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

COMISII ALE DEPARTAMENTULUI


COMISIA DE ETICĂ

1. Prof. univ. dr.ing. Vîlcu ROȘCA - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Adina CĂTĂNEANU - membru
3. Prof. univ. dr.ing. Ion AȘTEFANEI - membru
4. Conf. univ. dr. ing. Mădălina CĂLBUREANU - membru
5. Asist. univ. dr. ing. Violeta DUMITRU - membru

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Prof.univ. dr.ing. Gheorghe NANU - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Mihnea MARIN - membru
3. Prof.univ.dr.ing. Daniela VINTILĂ - membru
4. Conf.univ.dr.ing. Mihaela BOGDAN - membru
5. Conf. univ. dr.ing. Ionuț GEONEA - membru

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

1. Prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRU - președinte
2. Prof.univ.dr.ing. Dan ILINCIOIU - membru
3. Prof.univ.dr.ing. Marin BICĂ - membru
4. Prof.univ.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ - membru
5. Prof.univ. dr.ing. Simona CREȚU - membru
6. Prof. univ. dr.ing. Dumitru BOLCU - membru
7. Asist.lucr. dr.ing. Cristian COPILUȘI - membru

COMISIA PENTRU CURRICULUM

1. Conf. univ. dr.ing. Mihai ȚĂLU - președinte
2. Ș. L.dr.ing. Alin UNGUREANU - membru
3. Asist.univ.dr.ing. Mircea RĂDULESCU - membru
4. Asist.univ.dr.ing. Alina ROMANESCU - membru
5. Asist. univ. dr.ing. Adriana STĂNCUȚ - membru
6. Asist. univ. drd.ing. Adriana IONESCU - membru

COMISIA PENTRU COOPERĂRI INTERNAȚIONALE

1. Prof. univ. dr.ing. Paul RINDERU - președinte
2. Conf.univ.dr.ing. Corina CERNĂIANU - membru
3. Conf.univ.dr.ing. Sabin RIZESCU - membru
4. S.l.univ.dr.ing. Laurențiu RACILĂ - membru
5. Asist.univ.drd.ing. Alexandru DIMA - membru


COMISIA PENTRU ATRAGEREA INVESTITORILOR ȘI LEGĂTURI CU MEDIUL DE AFACERI

1. Prof. univ. dr.ing. Cristian BURADA - președinte
2. Conf.univ.dr.ing. Alexandru MARGINE - membru
3. Asist.univ.dr.ing. Laura GRIGORIE - membru
4. Asist.univ.drd.ing. Mihai MARIN - membru
5. Asist.univ.drd.ing. Mircea RĂDULESCU - membru