LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

CERCETARE

Cercetarea este actitivitatea care stă în centrul preocupărilor Consiliului Departamentului, fiind dirijată conform planului de cercetare expus și aprobat în plenul departamentului. Direcțiile de cercetare sunt în cocordanță cu structura colectivului, fiind centrate în jurul laboratoarelor existente, și ținând cont de proiectele viitoare de infrastructură, dirijate la nivel de facultate: Centrul de Cercetare INCESA, Proiect dezvoltare campus Mecanică, Cluster regional în domeniul automotivelor. În afară de sursele tradiționale de finanțare puse la dispoziție de Consiliul Național al Cercetării Științifice(CNCS), colectivele departamentului au colaborări și parteneriate cu companiile importante din zonă: SC Utilaj Greu Popeci SA, DICO SA, INAS SA, Popeci Motors, Dacia Pitești, RAT SA, precum și cu autoritățile locale: Primăria municipilui Craiova, și Prefectura județului Dolj.

Plan de cercetare
Colective de cercetare
Direcții de cercetare

DOMENII DE CERCETARE:

  • sisteme mecanice;
  • sănătate;
  • securitate;
  • transport și autovehicule rutiere;
  • materiale, nanotehnologii;
  • tehnologii avansate;
  • sisteme noi de producție;
  • biotehnologie;
  • informatică aplicată;