LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

LABORATOARE

Departamentul de MECANICĂ APLICATĂ, ȘI CONSTRUCȚII CIVILE gestionează disciplinele fundamentale și de domeniu de la specializările de licență și masterat în domeniile: Inginerie Industrială, Inginerie și Management, Autovehicule rutiere și Ingineria Transporturilor, Construcții Civile, Industriale și Agricole.
Laboratoarele sunt dotate cu: echipamente de prelucrări mecanice (atât în sistem clasic, cât și cu comandă numerică), sisteme de măsurare, diagnoză și control, sisteme de achiziție date și traductoare de ultimă generație, care permit derularea activităților didactice și de cercetare necesare celor peste 30 de discipline deservite de cadrele didactice și tehnicienii departamentului. Partea experimentală este completată de laboratoare moderne de calcule și modelări, dotate cu software-uri consacrate, care permit simularea cu mare acuratețe a fenomenelor analizate.

Modelare virtuală a mecanismului de extracție a petrolului din structura unei sonde


Laboratoarele Departamentului de Mecanică Aplicată și Construcții Civile