LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

Cadre auxiliare

# Func. Nume si Prenume Laborator
1Informatician Marinache Gabriela Proiectare Asistată de Calculator
2Ing. Caramavru Ștefan Proiectare Asistată de Calculator
3Ing. Pădeanu Adriana Rezistența Materialelor
4Ing. Ionică Valeriu Organe de Mașini
5Ing. Vană Nicolae Mecanica Fluidelor și Mașini Hidraulice
6Ing. Dinu Marosică Mecanisme, Mecanică și Vibrații Mecanice
7Ing. Crăciunoiu Marinela Termotehnică și Mașini Termice
8Tehn. Gorun Georgescu Nicolae Rezistența Materialelor