LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC
D.C. Bolcu Dumitru
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 22 aprilie 1965
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Mecanică tehnică și vibrații mecanice, 1997
Discipline:
  • Mecanică
  • Vibrații mecanice
Domenii de competență:
  • Mecanică
  • Vibrații mecanice
  • Elemente de mecanica solidelor deformabile
  • Mecanica ruperii
E-mail: bolcu@mecanica.ucv.ro

Pagina Personala