LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC
A.C. Margine Alexandru
Grad didactic Conferențiar universitar
Data nașterii 15 mai 1960
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică
Discipline:
  • Organe de mașini
  • Transmisii mecanice speciale
Domenii de competență:
  • Organe de mașini
  • Transmisii mecanice
  • Transmisii mecanice speciale
  • Transmisii automate
E-mail: domarcons_margine@yahoo.com

Pagina Personala