LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC
N.Gh. NANU Gheorghe
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 5 aprilie 1950
Funcție Director Departament Mecanică Aplicată și Construcții Civile
Doctorat Doctor inginer în inginerie Mecanică
Domeniul: Mecanică tehnică și Vibrații mecanice, Universitatea din Craiova, 1996
Discipline:
  • Mecanisme
  • Mecanică
  • Vibrații mecanice
Domenii de competență:
  • analiza și sinteza cinematică, dinamică, a mecanismelor
  • vibrațiile elementelor
  • teoria elasticității
E-mail: gheorghe.nanu@yahoo.com

Pagina Personala