LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC
A.C. Racilă Laurentiu
Grad didactic Conferențiar
Data nașterii 23 noiembrie 1970
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie mecanică
Discipline:
  • Hidraulică
  • Rezistența Materialelor
Domenii de competență:
  • Teoria mașinilor și mecanismelor
  • Rezistenta materialelor
  • Elasticitate
  • Mecanica solidului rigid
  • Mecanica mediului continuu
  • Mecanica fluidelor
  • Proiectare asistată de calculator
E-mail: racila_laurentiu@yahoo.com
laurentiu.racila@edu.ucv.ro

Pagina Personala