LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

F.C. TARNIȚĂ Daniela
Grad didactic Profesor universitar
Data nașterii 28 februarie 1959
Doctorat Doctor inginer în Științe tehnice
Domeniul: Inginerie Mecanică, Universitatea din Craiova, 1996
Discipline:
 • Rezistența Materialelor
 • Mecanisme
 • Fundamente de Bioinginerie Medicală
 • Modelări și simulări în Biomecanică
 • Statistică tehnică
Domenii de competență:
 • Biomecanică
 • Robotică
 • Simulări numerice și analize statice și dinamice ale sistemului muculoscheletal uman utilizând metoda elementului finit
 • Materiale inteligente și aplicațiile lor în domeniul medical și în robotică
 • Proiectarea și optimizarea implanturilor ortopedice și protezelor
 • Proiectarea și optimizarea sistemelor mecanice de reabilitare
 • Analiza și sinteza mecanismelor acționate cu arcuri
Conducător de doctorat:
 • Director al Școlii Doctorale "Radu Voinea" a facultății de Mecanică
 • Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică
E-mail: tarnita.daniela@gmail.com
daniela.tarnita@edu.ucv.ro