LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

Domenii de cecetare ale departamentului

Activitatea de cercetare în cadrul Departamentului de Mecanică Aplicată și Construcții Civile este organizată pe modulele:
 • Mecanica solidelor deformabile și vibrații mecanice;
 • Mecanisme, biomecanică și bionică;
 • Rezistența materialelor, oboseală și mecanica ruperii;
 • Organe de mașini și proiectare asistată de calculator;
 • Termodinamică și mașini termice;
 • Transfer de căldură și masă;
 • Mecanica fluidelor și acționări hidropneumatice;
 • Mecanica roboților și manipulatoarelor;
 • Protecția antiseismică a clădirilor civile și industriale;
 • Termoizolarea construcțiilor în vederea realizării unui consum minim de energie;
 • Încercarea materialelor și structurilor clădirilor civile și industriale.