LogoMACC LogoMec

FACULTATEA DE MECANICÂ

DEPARTAMENTUL DE MECANICà APLICATÂ
ȘI CONSTRUCȚII CIVILE

Departamentul MACC

Planul de cercetare al departamentului pentru perioada 2011-2014

Nr.crt. Denumire temă Coordonator Colectiv
1 Analiza și sinteza optimală a unor mecanisme de direcție cu considerarea elementelor deformabile Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Prof. dr. ing. Nanu Gheorghe
Drd. ing. Marinescu Gabriel
2 Analiza și sinteza unor mecanisme cu aplicații în tehnica medicală Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Prof. dr. ing. Tarniță Daniela
Drd. ing. Dumitrache Ionuț
3 Contribuții la optimizarea dinamică a unor mecanisme de la mașinile de construcții Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Prof. dr. ing. Vintilă Daniela
Drd. ing. Ploscaru Nicolae
4 Contribuții la analiza și optimizarea răspunsului dinamic al transmisiilor mecanice Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Conf. dr. ing. Margine Alexandru
Drd. ing. Drăguț Gheorghe
5 Contribuții asupra dinamicii locomoției la roboți mobili Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Ș. L. dr. ing. Ungureanu Alin
Conf dr. ing. Geonea Ionuț
Drd. ing. Ungureanu Claudia
6 Contribuții la analiza optimală a unor sisteme mecanice pentru alimentarea cu aer a motoarelor cu ardere internă Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Prof. dr. ing. Cătăneanu Adina
Conf. dr. ing. Dumitru Ilie
Drd. ing. Cătăneanu Mihnea
7 Expertiză și proiectare în structuri metalice pentru sisteme de ridicat și transportat (construcții metalice ISCIR) Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan Prof. dr. ing. Marin Mihnea
S.l. dr. ing. Racilă Laurențiu
8 Contribuții la analiza solicitărilor mecanice în structuri metalice Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan Prof. dr. ing. Roșca Vîlcu
S.l.Dr. ing. Mirițoiu Cosmin
9 Contribuții la studiul solicitărilor mecanice în procesul de fabricație a pieselor Prof.dr.ing. Ilincioiu Dan Prof. dr. ing. Aștefanei Ioan
Drd. ing. Roșu Dumitru
10 Concepte privind ruperea materialelor monoaxiale în medii de temperaturi scăzute Prof. dr. ing. Roșca Vîlcu Prof. dr. ing. Nanu Gheorghe
Conf. dr. ing. Geonea Ionuț
11 Utilizarea materialelor inteligente în aplicații medicale Prof. dr. ing. Tarniță Daniela Prof. dr. ing. Bolcu Dumitru
Conf. dr. ing. Bogdan Mihaela
Drd. ing. Catană Marius
12 Contribuții la studiul biomecanicii articulației complexe a genunchiului Prof. dr. ing. Tarniță Daniela Prof. dr. ing. Rinderu Paul
Conf. dr. ing. Rizescu Sabin Drd. ing. Catană Marius
13 Contribuții la studiul sistemelor mecanice de ortezare a piciorului Prof. dr. ing. Tarniță Daniela Asist. dr. ing. Grigorie Laura
Drd. ing. Rusu Petre
14 Contribuții la studiul biomecanic al articulației cotului uman cu aplicații în protezare Prof. dr. ing. Tarniță Daniela Prof. dr. ing. Bolcu Dumitru
Asist. dr. ing. Dumitru Violeta
Drd. ing. Boborelu Cristian
15 Influența arhitecturii camerei de ardere asupra performanțelor motoarelor cu ardere internă Prof. dr. ing. Bică Marin Conf. dr. ing. Cernăianu Corina
Asist. drd. ing. Dima Alexandru
16 Sisteme de răcire la transformatoarele electrice de mare putere Prof. dr. ing. Bică Marin Conf. dr. ing. Țălu Mihai
Conf. dr. ing. Cernăianu Corina
Asist. dr. ing. Stăncuț Adriana
17 Contribuții la modernizarea și optimizarea parametrilor rețelei de termoficare din orașul Craiova Prof. dr. ing. Bică Marin Asist. ing. Rădulescu Mircea
Drd. Ing. Avram Cosmin
18 Sistem robotic complex pentru recuperarea funcțională a copiilor cu dizabilități locomotorii Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae Asist. dr. ing. Copiluși Cristian
19 Sistem mecanic modular complex utilizat în reabilitarea copiilor cu deficiențe locomotorii Prof.dr.ing. Dumitru Nicolae
Prof.dr.ing. Vladimir Răsvan
Asist. dr. ing. Copiluși Cristian
20 Studiul terenurilor slabe de fundare Prof. dr. ing. Burada Cristian Conf. dr. ing. Călbureanu Mădălina
Asist. drd. ing. Ionescu Adriana
21 Istoria mecanismelor și a mașinilor Prof.dr.ing. Crețu Simona Mariana ing. Suciu Lăcrimioara
stud. Ciocioi Troacă Gigi Dragoș
stud. Șoarece Emil
stud. Păun Eugen Marian
stud. Brînzan Gabriela Cătălina
22 Filosofia bioingineriei Prof.dr.ing. Crețu Simona Mariana ing. Suciu Lăcrimioara
stud. Ciocioi Troacă Gigi Dragoș
stud. Șoarece Emil
stud. Păun Eugen Marian
stud. Brînzan Gabriela Cătălina