UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Licență

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie Civilă

Specializarea: Construcții Civile Industriale și Agricole

Construcțiile Civile, Industriale și Agricole este o specializare ce are ca obiectiv pregătirea de specialiști în domeniile proiectării asistate de calculator a structurilor construcțiilor, modelarea matematică și mecanică a fenomenelor și proceselor specifice construcțiilor civile, managementul lucrărilor de construcții, proiectarea lucrărilor de reparații consolidări. Necesarul de specialiști pe ansamblul țării este de ordinul miilor, iar pentru regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia poate fi apreciat, pentru o primă instanță, la cel puțin o sută de specialiști anual, atât pentru nevoile sectorului public, dar mai ales pentru sectorul privat. Ca și orientare a programului este de profesionalizare, în sensul dobândirii de către studenți de competențe profesionale în domeniul specializat al proiectării construcțiilor civile.

Notă:

  • Practica de domeniu și practica de specialitate, se face cumulat la finalul semestrului 2, din anul 2, respectiv anul 3 de studii, totalizând în fiecare an câte 120 de ore

Competențe profesionale:

  • Recunoașterea elementelor și structurilor construcțiilor civile, industriale și agricole;
  • Dimensionarea unor elemente de construcții civile, industriale și agricole;
  • Proiectarea pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile, industriale și agricole;
  • Organizarea și conducerea procesului de execuție a construcțiilor și managementul resurselor umane;
  • Respectarea cerințelor de siguranță, funcționalitate, confort și durabilitate pentru construcții civile, industriale și agricole.

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
  • 214201 - Inginer constructii civile, industriale si agricole;
  • 214208 - Proiectant inginer constructii;
  • 214211 - Inspector de specialitate inginer constructii;

 

Gol