UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie Mecanică

Specializarea: Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică

Programului de studiu de masterat Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică a fost inițiat in anul universitar 2005-2006 și are misiunea de a pregăti specialiști în domeniile proiectării asistate de calculator, modelarea matematică și mecanică a fenomenelor și proceselor caracteristice utilajelor și structurilor mecanice, modelarea și optimizarea constructivă a sistemelor mecanice. Această specializare are o perspectivă certă, având în vedere domeniul deosebit de larg în care se pot manifesta absolvenții acesteia, proiectarea și optimizarea acestora, folosind tehnicile moderne CAD, CAE. În actualul context al economiei de piață, cunoștiințele multidisciplinare dobândite de absolvent îi permit acestuia să lucreze în cele mai diverse sectoare ale întreprinderilor industriale care realizează produse de orice tip.

Competențe profesionale:

 • Proiectarea computerizată a sistemelor mecanice;
 • Metode moderne de modelare, simulare și analiză dinamică a sistemelor mecanice;
 • Metode și mijloace de încercare, achiziția și prelucrarea datelor experimentale în ingineria mecanică;
 • Managementul calității și proiectelor în ingineria mecanică;
 • Metode de modelare și simulare a sistemelor biomecanice;
 • Metode moderne de calcul în ingineria mecanică.

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 215310 - Inginer proiectant;
 • 2142 - Inginer pentru calcul;
 • 214443- Specialist în măsurări;
 • 214404- Cercetător științific;
 • 231005- Cadru didactic în învățământul universiar;
 • 2144- Inginer mecanic;
 • 214544- Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;
 • 214545- Inginer tehnolog prelucrări mecanice;
 • 241302- Programator fabricație/lansator fabricație;
 • 241517- Expert conformitate;
 • 242301- Specialist în domeniul calității;
 • 251545- Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice;
 • 232201- Profesor in invatamant gimnazial;
 • 235201- Consilier invatamant;
 • 235204- Referent de specialitate in invatamant;
 • 241205- Formator;
 • 251551- Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale.
Gol