UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Licență

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Transporturilor

Specializarea: Ingineria Transporturilor și a Traficului

Specializarea de Ingineria Transporturilor și a Traficului este cea mai recentă din paleta oferită candidaților, fiind înființată în anul 2005. Ea a captat atenția unui număr din ce în ce mai mare de candidați, lucru determinat de dezvoltarea transporturilor din țara noastră și complexitatea tramei stradale. Formarea profesională a specialiștilor din acest domeniu reprezintă o simbioză între ingineria autovehiculelor, aparatul matematic dedicat, soft-uri, telecomunicații și automatizări.Planurile de învățământ conțin discipline de specialitate care oferă cunoștințe și competențe atât pe probleme de transport și trafic, cât și pe probleme de construcție și exploatare a autovehiculelor și a altor mijloace de transport. La disciplinele de specialitate se folosesc în mare măsură tehnici de modelare și simulare numerică a traficului cât și a evenimentelor ce apar.

Notă:

 • Practica de domeniu și practica de specialitate, se face cumulat la finalul semestrului 2, din anul 2, respectiv anul 3 de studii, totalizând în fiecare an câte 90 de ore

Competențe profesionale

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214406 – Inginer, electronist, transporturi, telecomunicatii;
 • 251533 - Asistent de cercetare in autovehicule rutiere;
 • 251412 – Asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi;
 • 251536 - Asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare;
 • 251551 – Asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale;
 • 214204 - Inginer cai ferate drumuri si poduri;
 • 232201 – Profesor in invatamant gimnazial;
 • 235201 - Consilier invatamant;
 • 235204 - Referent de specialitate in invatamant;
 • 241205 - Formator;
 • 212204 - Referent de specialitate statistician;
 • 214413 - Revizor siguranta circulatiei feroviar;
 • 233101 - Profesor în învătământul primar;
 • 241301 - Logistician gestiune flux;
 • 241303 - Documentarist ordonantare logistică;
 • 241960 - Evaluator proiecte;
 • 214303 - Dispecerat retea distributie;
 • 243203 - Documentarist;
 • 341402 – Agent de turism, transport turistic si international;
Gol