Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Licență

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Transporturilor

Specializarea: Ingineria Transporturilor și a Traficului

Specializarea de Ingineria Transporturilor și a Traficului este cea mai recentă din paleta oferită candidaților, fiind înființată în anul 2005. Ea a captat atenția unui număr din ce în ce mai mare de candidați, lucru determinat de dezvoltarea transporturilor din țara noastră și complexitatea tramei stradale. Formarea profesională a specialiștilor din acest domeniu reprezintă o simbioză între ingineria autovehiculelor, aparatul matematic dedicat, soft-uri, telecomunicații și automatizări.Planurile de învățământ conțin discipline de specialitate care oferă cunoștințe și competențe atât pe probleme de transport și trafic, cât și pe probleme de construcție și exploatare a autovehiculelor și a altor mijloace de transport. La disciplinele de specialitate se folosesc în mare măsură tehnici de modelare și simulare numerică a traficului cât și a evenimentelor ce apar.

Competențe profesionale

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214406 – Inginer, electronist, transporturi, telecomunicatii;
 • 251533 - Asistent de cercetare in autovehicule rutiere;
 • 251412 – Asistent de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi;
 • 251536 - Asistent de cercetare in utilaje si instalatii portuare;
 • 251551 – Asistent de cercetare in tehnologie si echipamente neconventionale;
 • 214204 - Inginer cai ferate drumuri si poduri;
 • 232201 – Profesor in invatamant gimnazial;
 • 235201 - Consilier invatamant;
 • 235204 - Referent de specialitate in invatamant;
 • 241205 - Formator;
 • 212204 - Referent de specialitate statistician;
 • 214413 - Revizor siguranta circulatiei feroviar;
 • 233101 - Profesor în învătământul primar;
 • 241301 - Logistician gestiune flux;
 • 241303 - Documentarist ordonantare logistică;
 • 241960 - Evaluator proiecte;
 • 214303 - Dispecerat retea distributie;
 • 243203 - Documentarist;
 • 341402 – Agent de turism, transport turistic si international;
Gol