UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Licență

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Autovehiculelor

Specializarea: Autovehicule Rutiere

Specializarea de Autovehicule Rutiere a fost prima specializare nou înființată după 1990, ca răspuns la schimbările economice și la noile conjuncturi create. Încă de la înființare ea a fost un real succes, fiind solicitată în fiecare an de un număr mare de candidați. Specializarea are în acest moment un corp profesoral foarte dinamic și competent, care este echilibrat atât ca experiență, cât și ca vârstă. Facultatea a beneficiat tot timpul de sprijinul nemijlocit al companiilor producătoare de automobile din zonă, care au oferit atât bază de practică pentru studenți cât și oportunități de angajare. Colaborarea cu aceste companii s-a concretizat și în donații de echipamente, ceea ce face ca laboratoarele secției de Autovehicule Rutiere să fie la un înalt nivel de dotare. Planul de învățământ, îndelung rafinat, oferă absolvenților un bagaj solid de cunoștințe teoretice și de specialitate, folosindu-se intens tehnicile de modelare și simulare, precum și măsurătorile experimentale. Absolvenții au cunoștințe despre proiectarea și exploatarea tuturor subansamblurilor unui autovehicul, precum și despre elementele de transporturi, trafic și siguranță a circulației.

Notă:

 • Practica de domeniu și practica de specialitate, se face cumulat la finalul semestrului 2, din anul 2, respectiv anul 3 de studii, totalizând în fiecare an câte 90 de ore

 

Competențe profesionale

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214512 - Inginer autovehicule rutiere;
 • 251532 - Asistent de cercetare în autovehicule rutiere;
 • 241108- Inspector asigurări autovehicule rutiere;
 • 122220- Șef atelier reparații capitale;
 • 122629- Șef coloană auto;
 • 214501- Inginer mecanic;
 • 214515- Inginer mecanic utilaj tehnologic mașini agricole;
 • 214542- Specialist reglementări/cărți identitate vehicule/verificări tehnice înmatriculare/ inspecții tehnice /omologări oficiale;
 • 214543- Specialist prestații vehicule;
 • 214544- Specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;
 • 214545- Inginer tehnolog prelucrări mecanice;
 • 214903- Specialist încercări componente vehicule/grup motopropulsor/optimizare energetică/sisteme de măsurare;
 • 241113- Dealer;
 • 241302- Programator fabricație/lansator fabricație;
 • 241517- Expert conformitate;
 • 241607- Inspector de specialitate daune;
 • 241930- Specialist garanții auto;
 • 242301- Specialist în domeniul calității;
 • 251530- Asistent de cercetare în construcții de mașini agricole;
 • 251545- Asistent de cercetare în mașini și instalații mecanice;
 • 232201- Profesor in invatamant gimnazial;
 • 235201- Consilier invatamant;
 • 235204- Referent de specialitate in invatamant;
 • 241205- Formator;
 • 241960- Evaluator proiecte;
 • 251551- Asistent de cercetare în tehnologie și echipamente neconvenționale.
Gol