UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Licență

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie și Management

Specializarea: Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Ingineria economică este o specializare relativ nouă, înființată la facultatea noastră în 1999. Ea oferă specialistului o mai mare flexibilitate, cu competențe mixte atât în domeniul ingineriei mecanice cât și în domeniul economic. Abordarea acestui registru complex este posibilă datorită structurii planului de învățământ, care pe lângă disciplinele cu specific ingineresc, introduce în cadrul disciplinelor de specialitate un procent de circa 40% de discipline de natură economică. Astfel absolventul cu un bun fundament ingineresc, primește și o serie de competențe în sfera managementului, marketingului, analizei economice, având o abordare care nu este la îndemâna unui simplu economist.

Notă:

 • Practica de domeniu și practica de specialitate, se face cumulat la finalul semestrului 2, din anul 2, respectiv anul 3 de studii, totalizând în fiecare an câte 90 de ore

Competențe profesionale

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214501 - inginer mecanic;
 • 232201 - profesor în învățământul gimnazial;
 • 232101 - profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri;
 • 241301 - logistician gestiune flux;
 • 241302 - programamtor fabricatie/ lansator fabricatie;
 • 241303 - documentarist ordonare logistică;
 • 241401 - analist cumparari/ consultant furnizori;
 • 241601 - inspectori de specialitate asigurări;
 • 241602 - inspector de specialitate subscriere;
 • 241603 - referent de specialitate asigurari;
 • 241604 - consilier vanzări asigurări;
 • 241605 - inspector coordonator asigurări;
 • 241606 - inspector de risc;
 • 241607 - inspector de specialitate daune;
 • 241608 - inspector coordonator daune;
 • 241609 - specialist sistem asigurari;
 • 241701 - expert evaluator de intreprinderi;
 • 241702 - expert evaluator de proprietati imobiliare;
 • 241703 - expert evaluator de bunuri mobile;
 • 241704 - expert evaluator de active financiare;
 • 241801 - expert tehnic extrajudiciar;
 • 2419, 2423 - specialist cu functii comerciale si adminstrative;
 • 2515 - cercetător, inginer de cercetare si asistent de cercetare in mecanica;
 • 122, 123, 1317 - conducător de compartimente cu activități de producție sau conducător de unități economico-sociale mici.

Gol