UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Licență

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Specializarea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini este una dintre primele specializări înființate, beneficiind de aportul unora dintre cele mai experimentate cadre didactice ale facultății. De-a lungul anilor, din cele peste 35 de promoții, s-au format specialiști de înaltă valoare, din care mulți activează în companii din zonă, sau în instituții de învățământ de toate nivelurile. Actualmente specializarea este revitalizată de cererea crescândă de specialiști în domeniul tehnologiilor de prelucrări mecanice și al elaborării de materiale performante, datorită prezenței în zona noastră a unor companii de anvergură, care solicită un număr mare de astfel de cadre de specialitate.
Pentru a face față acestui fenomen, conducerea facultății s-a preocupat permanent de actualizarea planurilor de învățământ în concordanță cu aceste tendințe, precum și de dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generație, prevăzute cu comenzi numerice. Toate acestea sunt dublate de utilizarea software-ului de ultimă generație la toate activitățile din sfera CAD-CAM-CAE abordate la disciplinele studiate.

Notă:

 • Practica de domeniu și practica de specialitate, se face cumulat la finalul semestrului 2, din anul 2, respectiv anul 3 de studii, totalizând în fiecare an câte 90 de ore

Competențe profesionale

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214404 - inginer montaj;
 • 214409 - inginer producție;
 • 214544 - inginer specialist mentenanță mecanică echipamente industriale;
 • 214545 - inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice;
 • 214501 - inginer mecanic;
 • 214534 - consilier inginer mecanic;
 • 214535 - referent de specialitate inginer mecanic;
 • 214536 - proiectant inginer mecanic;
 • 214508 - inginer masini-unelte;
 • 214905 - instructor sistem de producție;
 • 232101 - profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri;
 • 241205 - formator;
 • 241302 - programator fabricație/lansator fabricație;
 • 241401 - analist cumpărări/consultant furnizori;
 • 242301 - specialist în domeniul calității;
 • 2515    - cercetători, ingineri de cercetare si asistenti de cercetare in mecanica;
 • 251526 - inginer în tehnologia construcțiilor de mașini;

 

Gol