Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie și Management

Specializarea: Managementul Producției și Logisticii

Programul de studiu de master Managementul Producției și Logisticii asigură o instruire de aprofundare în domeniul Inginerie și Management, adaptată la globalizarea piețelor. Studenții obtin competente generale și de spacialitate în productie și logistică, abilitatea de a rezolva problemele inginerești interdisciplinare, cunoștințe necesare, capacități și metode adecvate, în așa fel încât, sa fie capabili să desfășoare o cercetare academică (critică, responsabilă), luând în considerare cerințele și schimbările din mediul industial.
Domeniul tehnic conține pregătiri ale ofertei și procesarea ofertei, construcție, planificarea producției, manufacturare și montaj.
Domeniul economic se ocupă cu dezvoltarea și riscul afacerilor, organizare și management, sarcina de procedură/sarcina de management și strategiile de dezvoltare a produselor si fabricatie.
Logistica - prezintă uneltele pentru a planifica fluxul intern de materiale (alimentare, transport, transfer, stocare intermediară, montaj, ambalare), iar Sistemele de transport intermodal - se ocupă de conceptele de logistică externă de la punctul de origine și până la punctul de destinație (relații cu consumatorii, administrarea centrelor de distribuție și a depozitelor, administrarea deșeurilor și a rebuturilor, etc.), cu scopul de a răspunde cerințelor clienților.
Absolvenții cu calificări adecvate pot trece – de preferat după un stagiu de practică – la studierea unor cursuri pentru o diplomă de doctorat. Diploma de master deschide poziții atractive de management nu doar în marile companii, dar mai ales în firmele mici și mijlocii, care oferă posibilități de promovare. Oportunități de angajare:

 • construcție de mașini și utilaje;
 • instituțiile de educație superioară, institutele de cercetare;
 • industria automobilelor și firmele furnizoare ale acesteia;
 • protecția tehnică a mediului;
 • tehnologia de procesare mecanică, termică;
 • industria aerospațială;
 • tehnologia electrică, telecomunicații;
 • tehnologia medicală;
 • industria chimică și farmaceutică;
 • companii de inginerie și consultanță.
Instruirea practică este organizată de profesorii de la catedra de Autovehicule, Transporturi si Inginerie Industriala. Sunt ilustrate subiecte diferite: proiectare 3D, prototipare rapida, fabricatie asistata (CNC), modelarea si simularea sistemelor tehnice cu programe specializate (MATHLAB/SIMULINK, SOLIDWORKS, NASTRAN, INVENTOR) – feedback, optimizarea proceselor economice.

Competențe profesionale:

 • planificarea, programarea și conducerea producției;
 • utilizarea de software pentru modelarea proceselor tehnologice;
 • proiectarea și utilizarea optimă a sistemelor logistice;
 • evaluarea și asigurarea resurselor în sistemele logistice;
 • configurarea și implementarea sistemelor de management industrial, calitate/mediu și riscul afacerilor;
 • planificarea și conducerea activităților de dezvoltare de produse.

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214501 - inginer mecanic;
 • 232201 - profesor în învățământul gimnazial;
 • 232101 - profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional și de maiștri;
 • 241301 - logistician gestiune flux;
 • 241302 - programamtor fabricatie/ lansator fabricatie;
 • 241303 - documentarist ordonare logistică;
 • 241401 - analist cumparari/ consultant furnizori;
 • 241601 - inspectori de specialitate asigurări;
 • 241602 - inspector de specialitate subscriere;
 • 241603 - referent de specialitate asigurari;
 • 241604 - consilier vanzări asigurări;
 • 241605 - inspector coordonator asigurări;
 • 241606 - inspector de risc;
 • 241607 - inspector de specialitate daune;
 • 241608 - inspector coordonator daune;
 • 241609 - specialist sistem asigurari;
 • 241701 - expert evaluator de intreprinderi;
 • 241702 - expert evaluator de proprietati imobiliare;
 • 241703 - expert evaluator de bunuri mobile;
 • 241704 - expert evaluator de active financiare;
 • 241801 - expert tehnic extrajudiciar;
 • 2419, 2423 - specialist cu functii comerciale si adminstrative;
 • 2515 - cercetător, inginer de cercetare si asistent de cercetare in mecanica;
 • 122, 123, 1317 - conducător de compartimente cu activități de producție sau conducător de unități economico-sociale mici.
Gol