UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Autovehiculelor

Specializarea: Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier

Specializarea de master Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier permite absolvenților de la specializările de licență să aprofundeze competențele dobândite, dezvoltând elemente legate de dinamica autovehiculelor, de caracteristicile tracțiunii și propulsiei, elemente avansate de transmisii, controlul și dirijarea traficului, modelarea situațiilor de trafic. La disciplinele prevăzute se pune accentul pe utilizarea unor programe avansate de calcul și modelare atât pentru partea de trafic (Aimsun, VirtualCrash), cât și pentru cea de calcul ingineresc (Catia, Adams, Inventor, Ansys).

Competențe profesionale:

  • elaborarea de soluții tehnice și tehnologii în domeniul sistemelor de transport și trafic;
  • cercetarea teoretică și experimentală în domeniul sistemelor de transport și trafic;
  • modelarea proceselor de transport și trafic rutier;
  • managementul calității în domeniul transporturilor rutiere;
  • elaborarea de soluții pentru sistemele informatice din domeniul de transport și trafic rutier;
  • managementul proiectelor tehnice în domeniul mentenanței autovehiculelor tehnologiilor de transport și trafic rutier;

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
  • 214441 – Specialist reglementari/ cărți de identitate vehicule/ verificări tehnice înmatriculare/ inspecții tehnice/ omologări oficiale
  • 242216 - Inspector de trafic rutier (studii superioare)
  • 215233 - Inginer de cercetare in telecomenzi si electronica in transporturi
Gol