UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

ALEGERI PARTIALE PENTRU OCUPAREA LOCURILOR VACANTATE (REPREZENTANTI STUDENTI) IN CONSILIUL FACULTATII DE MECANICA SI IN SENATUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA

Studenții vor concura pentru:
  • 3 locuri în Consiliul Facultății destinate studenților din Centrul Universitar Craiova
  • 1 loc în Consiliul Facultății destinat studenților din Centrul Universitar Drobeta
  • 2 locuri în Senatul Universității din Craiova destinate studenților facultății
Lista candidaților și calendarul alegerilor Nou

Derularea alegerilor se va face în conformitate cu Metodologiile proprii Universității din Craiova. Studenții sunt rugați să consulte listele elctorale și eventualele neconcordanțe să fie comunicate secretariatului.

REZULTATE ALEGERI Nou Gol