Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Actualizat la 30.07.2020


Admitere Master - Locuri sesiunea septembrie 2020

Domeniul de licenta Specializarea Locuri
buget
Locuri taxa Criterii de admitere
Inginerie industriala OPET - 38
  • Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
  • Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1
Inginerie si management MPL - 24
Inginerie mecanică MSIM 1 29
Ingineria autovehiculelor PAM - 29
OST - 20
DMA 11 21
Total Ingineria autovehiculalor 11 70
Total 12 161
Gol