Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 27.05.2020


Admitere Master - Locuri sesiunea iulie 2020

Domeniul de licenta Specializarea Locuri
buget
Locuri taxa Criterii de admitere
Inginerie industriala OPET 20 40
  • Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
  • Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1
Inginerie si management MPL 25 25
Inginerie mecanică MSIM 18 32
Ingineria autovehiculelor PAM 20 30
OST 25 25
DMA 28 22
Total Ingineria autovehiculalor 73 77
Total 136 174
Gol