Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2017


Admitere Master - Locuri sesiunea septembrie 2017

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE ALOCATE PE SPECIALIZĂRI ȘI FORME DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018:

Pentru sesiunea de admitere la studii de masterat din  septembrie 2017, Facultatea de Mecanica scoate la concurs locuri la buget și taxă.

Gol