Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2021


Admitere Masterat - Informații 2021

Sesiunea Septembrie

Informații importante pentru derularea admiterii la master

 • testul de limba engleză pentru candidații care au optat și pentru specializarea Design and Manufacturing in Automotive Engineering se va susține miercuri 14.07.2020 începând cu ora 16
 • programarea candidaților pentru susținerea testului de limba engleză se va afișa în data de 14.07.2021 ora 14
 • testul se va susține online pe platforma Zoom, iar candidații vor primi invitația pe adresa de e-mail precizată în platforma de înscriere
 • testul se va sustine numai de catre candidatii care nu poseda un atestat național sau internațional de limba engleză sau care nu poseda un certificat de competenta ligvistica pentru limba engleza ca rezultat al studierii limbii engleze in timpul facultatii
 • candidatii, altii decit cei specificati mai sus, care nu se vor prezenta la testul de limba engleza nu vor putea fi admisi la specializarea Design and Manufacturing in Automotive Engineering
 • interviul pentru admitere la una din specializările de master se va susține în data de miercuri 15.07.2021, de la ora 16, pe platforma Zoom, iar candidații vor primi invitația pe adresa de e-mail precizată în platforma de înscriere
 • candidații care nu s-au prezentat la acest interviu, vor fi declarați respinși
 • programarea candidaților pentru susținerea interviului va afișa pe în data de 15.07.2021 ora 10
 • candidații sunt obligați să se legitimeze cu un document de identitate la începutul ședințelor online
 • este în sarcina candidaților ca pentru ședințele on-line să aibă la dispoziție mijloacele tehnice necesare (calculator cu cameră și microfon, sau telefon smartphone, cu conexiune la internet stabilă, și aplicația Zoom disponibilă)

PREZENTARE

 • Prezentarea programelor de studii se găsește aici

MEDIA VIRTUAL

CONDITII DE ÎNSCRIERE

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Concursul de admitere se tine conform bibliografiei afisate.
 • Pentru toate programele aferente ciclului de Master, concursul de admitere se desfășoară în doua probe, astfel:
  1. Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
  2. Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1
 • Pentru programul de studii de masterat în limba engleză ”Design and Manufacturing in Automotive Engineering” se va susține proba de competență lingvistică cu calificativul ADMIS/RESPINS.
  Criterii de departajare:
 1. Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență;
 2. Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de licență

Date contact informații

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021 Nou

3
Înscrierea candidaților 15.09.2021 – 19.09.2021
Susținere probe de competență lingvistică pentru programul DMA (on-line)

NOTĂ:
 • Candidații care au atestate naționale sau internaționale de limba engleză nu vor mai susține acest test.
 • Candidatii care nu vor sustine acest test trebuie sa aduca (daca nu au depus deja in dosar) atestatul de limba engleză în original (sau copie legalizată) și copie nelegalizată;
20.09.2021 - ora 16
Desfășurarea probelor de concurs - interviu on-line 21.09.2021 - ora 16
Afișarea rezultatelor parțiale 22.09.2021
Confirmarea locurilor ( - Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget;
-Plata taxei de înmatriculare; -Semnare contracte de școlarizare)
23 - 26.09.2021
Afișare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate 27.09.2021
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire  (Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget; - plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă) 27 -29.09.2021
Afișare rezultate finale 30.09.2021

* DMA - Design and Manufacturing in Automotive Engineering- în limba engleză

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  prin BRD în conturile, cu mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate
  • RO48BRDE170SV46910431700
  • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
 • Taxa de înscriere se poate plăti și online din macheta de înscriere, folosind cardul

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 3000 RON.
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 23-26.09.2021
 • Taxa anuala se poate plati în patru rate.

REGLEMENTĂRI

Regulament admitere 2021

TEMATICĂ PREGATIRE

Tematică masteratGol