Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Actualizat la 29.06.2020


Admitere Masterat - Informații 2020

PREZENTARE

 • Prezentarea programelor de studii se găsește aici
 • Prezentarea ofertei pentru admiterea 2020 se găsește aici

MEDIA VIRTUAL

CONDITII DE ÎNSCRIERE

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Concursul de admitere se tine conform bibliografiei afisate.
 • Pentru toate programele aferente ciclului de Master, concursul de admitere se desfășoară în doua probe, astfel:
  1. Interviu cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS
  2. Media de admitere este Media de la examenul de licență – pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1
 • Pentru programul de studii de masterat în limba engleză ”Design and Manufacturing in Automotive Engineering” se va susține proba de competență lingvistică cu calificativul ADMIS/RESPINS.
  Criterii de departajare:
 1. Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență;
 2. Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de licență

Date contact informații

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA iulie 2020 Nou

Înscrierea candidaților 6.07.2020 – 14.07.2020
Susținere probe de competență lingvistică pentru programul AEDMD (on-line)

NOTĂ:
 • Candidații care au atestate naționale sau internaționale de limba engleză nu vor mai susține acest test.
 • Candidatii care nu vor sustine acest test trebuie sa aduca (daca nu au depus deja in dosar) atestatul de limba engleză în original (sau copie legalizată) și copie nelegalizată;
14.07.2020- ora 17
Desfășurarea probelor de concurs - interviu on-line 15.07.2020
Afișarea rezultatelor parțiale 16.07.2020
Confirmarea locurilor ( - Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget;
-Plata taxei de înmatriculare; -Semnare contracte de școlarizare)
17 -21.07.2020
Afișare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate 22.07.2020
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire  (Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget; - plata primei tranșe de școlarizare (1000lei) pentru candidații declarați admiși la taxă) 22 -24.07.2020
Afișare rezultate finale 26.07.2020

* AEDMD - Automotive Engineering – Design, Manufacture and Development - în limba engleză

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  IBAN: RO48BRDE170SV46910431700 (RON)
  Mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 3000 RON.
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 25-29.07.2020
 • Taxa anuala se poate plati în patru rate.

REGLEMENTĂRI

Regulament admitere 2020

TEMATICĂ PREGATIRE

Tematică masteratGol