Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2019


Admitere Masterat - Informații septembrie 2019

CONDITII DE ÎNSCRIERE

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Concursul de admitere se tine conform bibliografiei afisate. Media de admitere se calculeaza astfel:
  • 80% media examenului de licență (obtinuta din notele de la examenul de licenta si de la proiectul de diploma)
  • 20% nota de la proba scrisa (testul grila)
  Criterii de departajare:
 1. Nota de la Cunoștințe fundamentale și de specialitate de la licență
 2. Nota de la lucrarea test grilă

IMPORTANT: Candidații care nu se prezintă la testul grilă sunt declarați respinși, conform prevederilor din Regulamentul de admitere al Universității din Craiova, art. 51 alin. (1):

Informatii suplimentare - la Secretariatul Facultatii de Mecanica (tel.: 0251-416630).

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA septembrie 2019 Nou

Înscrierea candidaților 04.09.2019 - 18.09.2019
(de Luni pana Vineri între orele 9-16)
Susținere probe de competență lingvistică pentru programul AEDMD

NOTĂ:
 • Candidații care au atestate naționale sau internaționale de limba engleză nu vor mai susține acest test.
 • Candidatii care nu vor sustine acest test trebuie sa aduca (daca nu au depus deja in dosar) atestatul de limba engleză în original (sau copie legalizată) și copie nelegalizată;
18.09.2019 - ora 17
Desfășurarea probelor de concurs 19.09.2019 ora 1700
Afișarea rezultatelor parțiale 20.09.2019
Confirmarea locurilor ocupate depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși. Plata taxei de înmatriculare - semnarea contractelor de școlarizare 21.09.2019 - 24.09.2019
(de Luni pana Vineri între orele 9-16
Sâmbătă între orele 9-13)
Redistribuirea locurilor neconfirmate și afișarea rezultatelor actualizate 25.09.2019
Depunerea actelor de catre noii candidati declarati admisi - Plata taxei de înmatriculare - semnarea contractelor de școlarizare de către aceștia 25.09.2019 - 26.09.2019

* AEDMD - Automotive Engineering – Design, Manufacture and Development - în limba engleză

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită la secretariatul facultății.
 • Valoarea taxei este de 100 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Se achită o taxă de 20 de lei pe domeniu, atunci când un candidat este deja înscris la un domeniu de o la altă facultate a Universității din Craiova

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 3000 RON.
 • Taxa anuala se poate plati în patru rate.

REGLEMENTĂRI

Regulament admitere

TEMATICĂ TEST GRILĂ

Tematică masteratGol