UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2023


Admitere Masterat - Informații 2023

Sesiunea Septembrie

PREZENTARE

 • Prezentarea programelor de studii se găsește aici

MEDIA VIRTUAL

CONDITII DE ÎNSCRIERE

 • La concursul de admitere au dreptul să participe absolventi cu diplomă de licenta sau echivalenta, indiferent de anul absolvirii programului de licenta. Acesta trebuie să fie acreditat sau autorizat să functioneze provizoriu, conform legii
 • Concursul de admitere se tine conform bibliografiei afisate.
 • Pentru toate programele aferente ciclului de Master, concursul de admitere se desfășoară în doua probe, astfel:
  1. Eseu motivațional cu acordarea calificativului ADMIS/RESPINS (model de eseu)
  2. Media de admitere este media între media de la examenul de licență și media anilor de studii (numai pentru candidații care au obținut calificativul ADMIS la proba 1) - cf. criteriilor de la nivelul Universității din Craiova
 • Pentru programul de studii de masterat în limba engleză ”Design and Manufacturing in Automotive Engineering” se va susține proba de competență lingvistică cu calificativul ADMIS/RESPINS.
  Criterii de departajare:
 1. Nota de la proba: Cunoștințe fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență;
 2. Nota de la proba: Susținerea proiectului de diplomă din cadrul examenului de licență

Date contact informații

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023 Nou

Înscrierea candidaților 5.08.2023 – 19.09.2023
Afișarea candidaților înscriși 20.09.2023
Susținere probe de competență lingvistică pentru programul DMA

NOTĂ:
 • Candidații care au atestate naționale sau internaționale de limba engleză nu vor mai susține acest test.
 • Candidatii care nu vor sustine acest test trebuie sa aduca (daca nu au depus deja in dosar) atestatul de limba engleză în original (sau copie legalizată) și copie nelegalizată;
21.09.2023 - ora 16 sala BA129
Afișarea rezultatelor parțiale 22.09.2023
Confirmarea locurilor (-Plata taxei de înmatriculare; -Transmitere contracte școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere) 22.09.2023 - 25.09.2023
Afișare Intermediară/ Redistribuirea locurilor neconfirmate 26.09.2023
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; - plata primei tranșe de școlarizare -2500 lei pentru candidații declarați admiși la taxă) 27.09-28.09.2023
Afișare rezultate finale 29.09.2023

* DMA - Design and Manufacturing in Automotive Engineering- în limba engleză

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 150 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la master se achită în contul Universității din Craiova:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  prin BRD în conturile, cu mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate
  • RO48BRDE170SV46910431700
  • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
 • Taxa de înscriere se poate plăti și online din macheta de înscriere, folosind cardul

TAXA DE SCOLARIZARE

 • Taxa de scolarizare pe un an academic este echivalentul sumei de 5000 RON.
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 2500 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor
 • Taxa anuala se poate plati în patru rate.

REGLEMENTĂRI

Regulament admitere 2023

TEMATICĂ PREGATIRE

Tematică masteratGol