UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROIECT EXTINDERE SPAȚII DE INVĂȚĂMÂNT

Broșura de prezentare a proiectului

Film de prezentare al proiectului

Site-ul proiectului

Inaugurare proiect - ecouri din mass media

Clădirea facultății la 1907 (Fosta Școală normală de băieți)

Date proiect

Titlul proiectului Reabilitare, modernizare și extindere spații de învățământ și cazare Facultatea de Mecanică Craiova P+4, D+P și desființare construcție C4
Proiect nr. SV/26/3/3.4/40/23.10.2009, Cod SMIS 13613 Sursa finanțare Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară – 3
Domeniul de intervenție 3.4 Valoarea totală a proiectului 47.707.143,47 lei
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext
Ext