Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Orare anul academic 2020-2021

Orare Licență - Semestrul I

Orare Masterat - Semestrul I

Săptămâna 5-9 octombrie este săptămână impară, (deasupra liniei diagonale din orar), iar săptămâna 12-16 octombrie este săptămână pară (sub linia diagonală din orar) ș.a.m.d.

Gol