Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare