UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Actualizat la 15.03.2023


Admitere Masterat - Tematica 2023


SUPORT TEORETIC ADMITERE - MASTERTEMATICĂ PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE - MASTER

Specializarea "Modelare si simulare in ingineria mecanica"

Bibliografie:

 1. Catrina,Gh.,Organe de mașini. Vol.I., Reprografia Universității din Craiova,1997.
 2. Dumitru N., Margine A., Bazele modelării in ingineria mecanică.Editura Universitaria Craiova, 2002.
 3. Dumitru N., Margine A., Organe de mașini. Asamblari. Elemente elastice. Proiectare asistată de calculator. Editura Universitaria Craiova, 2002.
 4. Gafițanu,M.,Organe de mașini. Vol.I. Editura tehnică. București, 1983
 5. Margine Organe de mașini. Asamblări. Vol.1. Editura Universitaria Craiova, 2001.
 6. Pandrea, N.,Rizea,V., Metoda elementelor finite. Concepte și aplicații.
 7. Rinderu, P., Metode numerice.  Elemente teoretice și aplicative. Editura Universitaria Craiova, 2003
 8. Pascariu I., Elemente finite. Concepte șii aplicații. Editura  Militară.București.1985
 9. Nanu, Gh., Dumitru,N.,  Mecanisme  cu bare. Teorie și aplicații . Editura Universitaria Craiova, 2001.
 10. Dumitru, N., Nanu, Gh., Vintilă D.,   Mecanisme  si  transmisii mecanice. Tehnici de modelare clasice si moderne, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 2008.
 11. Nanu, Gh., Mecanisme – curs, Reprografia Universității din Craiova, 1996.

Director Departament Mecanica Aplicata si Constructii Civile
Conf. dr. ing.  Racilă Laurențiu


Specializarea "Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice"

Bibliografie:

 1. Tarata, D., , Ștudiul materialelor, Editura Sitech, Craiova, 2008;
 2. Oprean, A.,  Bazele aschierii si generarii suprafetelor, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1981;
 3. Stanimir, Al., Tehnologii de prelucrare pe stmnguri cu comanda numerica, Operare si Prograrnare, Editura Universitaria, Craiova, 2007;
 4. Picos, C., s.a, Proiectarea tehnologiilor de prelucrare mecanica prin aschiere, Editura Universitas, Chisinau, 2005;

Director Departament Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Conf. dr. ing. Adrian Rosca 


Specializarea:
"Design and Manufacturing in Automotive Engineering (în limba engleză)"

Bibliografie:

 1. Abăitancei, D., Bobescu, Gh., Motoare pentru automobile, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
 2. Andreescu, C., ș.a., Diagnosticarea automobilelor, Editura Printech, București, 2002;
 3. Aramă, C.,  Grunwald, B., Motoare cu ardere internă. Procese și caracteristici, Editura Tehnică, București, 1966
 4. Bățagă, N. ș. a., Motoare cu ardere internă, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996;
 5. Bobescu, Gh. Motoare pentru automobile și tractoare, Editura Tehnică, Chișinău, 1996;
 6. Dumitru, I., Motoare pentru automobile și tractoare. Metode moderne de optimizare a parametrilor energetici ai motoarelor Diesel cu injecție directă, Editura Universitaria, ISBN: 973-8043-85-9, Craiova, 192 pg, 2005;
 7. Dumitru, I., Diagnosticarea sistemelor tehnice, Lucrări practice - Îndrumar, Editura Universitaria,             ISBN: 973-8043-68-9, Craiova, 100 pg, 2004;
 8. Frățilă, ș.a., Automobile, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1995;
 9. Grunwald, B., Teoria, construcția și calculul motoarelor pentru autovehicule rutiere, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;
 10. Neagoe. D, Transmisia autovehiculelor,Editura Universitaria Craiova, 2006
 11. Neagoe. D,  Calculul si constructia autovehiculelor -Vol.I si Vol. II, Editura Universitaria Craiova, 2008
 12. Neagoe. D,  Calculul si constructia autovehiculelor -Îndrumar de laborator, CD, Editura Universitaria Craiova, 2008
 13. Otăt, V., ș.a., Încercarea autovehiculelor, Reprografia Universității din Craiova, 1997
 14. Otat, V., Dumitru, I., Echipamente si tehnici de diagnosticare a autovehiculelor, Editura Universitaria, ISBN. 978-973-742-640-6 , Craiova,182 pg., 2007;
 15. Otat V., Bolcu D., Thierheimer W., Simniceanu L. Dinamica autovehiculelor, Editura Universitaria Craiova, 2005
 16. Pisoschi, Al.-Gr., ș.a. Cunoașterea generală a autovehiculelor, Tipografia Universității din Craiova, 2002;
 17. Poțincu, Gh., ș.a., Automobile, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1990;
 18. Stoicescu, A.P., Dinamica Autovehiculelor, vol. III, Litografia Institutului Politehnic, București, 1986;
 19. Stratulat, M., ș.a., Diagnosticarea automobilului, Editura Societatea Știință și Tehnică, București, 1998;
 20. Tabacu, I., Transmisii mecanice pentru autoturisme, Editura Tehnică, București, 1999;
 21. Untaru, M, ș.a., Dinamica autovehiculelor pe roți, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
 22. Untaru, M, ș.a., Calculul si constructia autovehiculelor , Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980;

  Director Departament Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Conf. dr. ing. Adrian Rosca


Specializarea "Optimizarea sistemelor de transport rutier"

Bibliografie:

 1. Abăitancei, D., Bobescu, Gh., Motoare pentru automobile, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
 2. Andreescu, C., ș.a., Diagnosticarea automobilelor, Editura Printech, București, 2002;
 3. Dumitru, I., Trafic rutier si siguranta circulatiei Elemente aplicative., Editura Universitaria,  ISBN: 973-742-380-1, Craiova, 149 pg, 2006;
 4. Dumitru, I., Motoare pentru automobile și tractoare. Metode moderne de optimizare a parametrilor energetici ai motoarelor Diesel cu injecție directă, Editura Universitaria, ISBN: 973-8043-85-9, Craiova, 192 pg, 2005;
 5. Dumitru, I., Diagnosticarea sistemelor tehnice, Lucrări practice - Îndrumar, Editura Universitaria, ISBN: 973-8043-68-9, Craiova, 100 pg, 2004;
 6. Grunwald, B., Teoria, construcția și calculul motoarelor pentru autovehicule rutiere, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;
 7. Otăt, V., ș.a., Încercarea autovehiculelor, Reprografia Universității din Craiova, 1997
 8. Otat, V., Dumitru, I., Echipamente si tehnici de diagnosticare a autovehiculelor, Editura Universitaria, ISBN. 978-973-742-640-6 , Craiova,182 pg., 2007;
 9. Otat V., Bolcu D., Thierheimer W., Simniceanu L. Dinamica autovehiculelor, Editura Universitaria Craiova, 2005
 10. Pisoschi, Al.-Gr., Oțăt, V., Dumitru, I., Terotehnica și fiabilitatea autovehiculelor-curs, Reprografia Universității din Craiova, Craiova, 207 pg, 1998;

Director Departament Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Conf. dr. ing. Adrian Rosca


Specializarea "Managementul productiei si logisticii"

Bibliografie:

 1. Daniela Popescu, Managementul general a1 firmei,Editura Universitaria, Craiova, 2007;
 2. Moldoveanu, G., Managementul operational al productiei, Editura Economica, Bucuresti,1996;
 3. Dumitru, C., Inginerea produselor. Principii de proiectare, management si design, Editura Universitaria, Craiova, 2002;
 4. Buzatu, D. St., Ingineria sistemelor de productie note de curs partea a II-a (format electronic).

  Director Departament Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială
Conf. dr. ing. Adrian Rosca

Gol