Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2018 - 41 de ani de la înființare    

SUSȚINERE EXAMEN DE LICENȚĂ PROMOȚIA 2017

INFORMATII GENERALE

La examenul de licență sesiunea iulie 2017, examinarea pentru cunoștințele de specialitate va consta în întrebări adresate de membrii comisiei cu ocazia susținerii proiectului, nemafiind programată o probă specială scrisă.
Pentru suportul teoretic se pot consulta următoarele materiale de sinteză:

Calendar - sesiunea iulie

  • 20.06.2017 - 13.07.2017 - inscrierea la secretariat depunerea proiectelor la secretarul comisiei
  • 14.07.2017 - 17.07.2017 - analiza proiectelor de diploma
  • 19.07.2017 - sustinerea proiectelor de diplomă (specializările TCM, IEM, ITT)
  • 18.07.2017-19.07.2017 - sustinerea proiectelor de diplomă (specializarea AR)

Notă
Pentru specializările AR, ITT, TCM, IEM după termenul limită de 13.07.2017 nu se mai pot depune și susține lucrări în sesiunea iulie 2017.

NOTĂ

Pentru specializarea CCIA calendarul examenului de licență va fi comunicat ulterior.

Informații

Informații suplimentare despre condiții, proceduri, teme, se găsesc la Informații, sau în Ghidul de elaborare. Gol