UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

SUSȚINERE EXAMEN DE LICENȚĂ PROMOȚIA 2024

Calendare

Pentru examenul de licență la proba I se va susține un test grilă (configurat în baza cunoștințelor dobândite pe parcursul studiilor universitare de licență),în data de 2 iulie 2024.
Absolvenții care nu se prezintă la această probă, sau care nu obțin minim nota 5, nu vor fi admiși pentru susținerea probei II.

Cunostinte fundamentale si de specialitate

Proba , va avea loc marti, 02.07.2024, incepand cu ora 09.00.
Accesul in salile de examinare va avea loc intre orele 08.30 - 09.00.
Studentii vor avea asupra lor si vor prezenta obligatoriu un act de identitate (CI sau pasaport).
Salile de examinare sunt repartizate pe specializari, dupa cum urmeaza:
  • Autovehicule Rutiere - Sala BA 138 (AMF)
  • Constructii Civile, Industriale si Agricole - sala BA 129
  • Ingineria Transporturilor si a Traficului - sala BA 227
  • Tehnologia Constructiilor de Masini - sala BA 221 B

INFORMATII GENERALE

Spre exemplificare, pentru proba de cunoștințe din domeniul de licență se recomandă orientativ parcurgerea următoarelor seturi de întrebări și răspunsuri grupate pe specializări:


Informații

  • Informații suplimentare despre condiții, proceduri, teme, se găsesc la Informații, sau în Ghidul de elaborare.
  • Regulament finalizare studii
  • Gol