UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Baza materială

Săli de Curs Centrul Universitar Craiova

Nr. Denumire Nr.locuri Supraf. [m2] Adresa Obs. (deservește secția)
1 Amfiteatru (AulaœMihai Buculeiœ)BA 120 116 167, 40 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
2 Amfiteatru BA 129 77 87 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
3 Sala curs BA 113 96 80 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
4 Amfiteatru Nou 178 166,5 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
5 Sală curs BA 107 80 80 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
6 Sală curs BA 213 56 67 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
7 Sală curs BA 227 90 94,5 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
8 Sală curs BA 221a 54 65 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
9 Sală curs BA 221b 72 90 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
10 Sală curs BA 215a 54 65 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
11 Sală curs BA 215b 72 90 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
11 Sală curs BA 217 40 94,5 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
11 Sală curs BA 135 (Lab. CCA) 70 166,5 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
12 Sală curs (Hale) 25 35 Câmpia Islaz *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
TOTAL 1080 1349,4

Săli de calculatoare și desen tehnic

Nr. Denumire Nr.locuri Supraf. [m2] Adresa Obs. (deservește secția)
1 Sală calculatoare BA 201 - 3 rețele 60 191 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
2 Sală calculatoare BA 219 20 45 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
3 Sală calculatoare BA 212 30 68 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
4 Sală desen tehnic BA 206 20 67 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
5 Sală desen tehnic BA 207 40 67 Calea București, 107 *TCM, AR,TRN, IEM, CCIA
TOTAL 170 438

* TCM - Tehnologia construcțiilor de mașini; AR - Autovehicule rutiere; TRN-ingineria transporurilor și traficului; CCIA – Constructii civile industriale si agricole; IEM – Inginerie economică în mecanică.


Amfiteatrul Nou
Amfiteatrul BA129