UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Ingineria Autovehiculelor

Specializarea:
Proiectarea Autovehiculelor Moderne (ARACIS 6031/7.10.2019)
(Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne (până la 1.10.2019)

Programului de studiu de masterat Proiectarea Autovehiculelor Moderne a fost inițiat in anul universitar 2009-2010 sub denumirea PROIECTAREA MODERNĂ A AUTOVEHICULELOR RUTIERE. Studenții aprofundează tehnicile moderne de proiectare și analiză a subansamblelor unui automobil, unde se pune accentul pe metode noi de simulare a proceselor de combustie, simulare a comportamentului dinamic, analiză a structurilor portante, optimizare a transmisiilor, diagnoză neinvazivă, tehnologii moderne de fabricație în domeniul auto

Competențe profesionale:

 • elaborarea de soluții tehnice în domeniul ingineriei de autovehicule;
 • cercetare teoretica si experimentala în domeniul ingineriei de autovehicule;
 • modelarea interacțiunii în cadrul sistemului om-autovehicul-mediu
 • managementul calității în domeniul ingineriei de autovehicule
 • elaborarea de soluții pentru sistemele mecatronice din domeniul ingineriei de autovehicule;
 • managementul proiectelor tehnice în domeniul ingineriei de autovehicule;
 • cunoașterea aprofundată și utilizarea instrumentelor și tehnicilor privind managementul proiectelor tehnice;
 • proiectarea și ptimizarea sistemelor mecanice prin metode CAD avansate
 • cunoașterea și conceperea unor soluții tehnice moderne în domeniul autovehiculelor rutiere
 • noțiuni avansate despre sistemele dinamice
 • dezvoltarea unor surse energetice neconvenționale
 • metode și mijloace de încercare a autovehiculelor
 • achiziția și prelucrarea datelor experimentale
 • concepții moderne și proiectarea computațională a motoarelor autovehiculelor
 • analiza ergonomică

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • 214473 - Inginer de cercetare în autovehicule rutiere
 • 251401 - Specialist în domeniul proiectării asistate pe calculator
 • 214111- Specialist încercări componente vehicule/ grup motopropulsor/ optimizare energetică/ sisteme de măsurare
Gol