UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Cercetare - Organizare

COMISIA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

 1. Prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRU - președinte
 2. Prof.univ.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ - membru
 3. Conf. univ. dr. ing. Nicolae CRĂCIUNOIU - membru
 4. Prof. univ. dr.ing. Ilie DUMITRU - membru
 5. Conf.univ. dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA - membru

RESURSE DOCUMENTARE

COLECTIVE

Organizarea activității de cercetare științifică pe modulele:

 • Mecanica solidelor deformabile si vibratii mecanice
 • mecanisme, biomecanica si bionica
 • Rezistenta materialelor, oboseala si mecanica ruperii
 • Organe de masini si proiectare asistata de calculator
 • Mecanica fluidelor si actionari hidropneumatice
 • Termodinamica si masini termice
 • Materiale si tehnologii avansate
 • Procese de prelucrare prin aschiere
 • Proiectarea sculelor si dispozitivelor
 • Sisteme flexibile de fabricatie
 • Automobile si tractoare
 • Mentenanta autovehiculelor
 • Trafic rutier si siguranta circulatiei

Colective de cercetare

INGINERIE MECANICĂ ȘI MECATRONICĂ INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT
 • Prof.Dr.Ing. DUMITRU NICOLAE
 • Prof.Dr.Ing. TARNIȚĂ DANIELA
 • Prof.Dr.Ing. CREȚU SIMONA
 • Prof.Dr.Ing. ROȘCA VÂLCU
 • Prof.Dr.Ing. RINDERU PAUL
 • Conf.Dr.Ing. MARGINE ALEXANDRU
 • Conf.Dr.Ing. BOGDAN MIHAELA
 • Conf.Dr.Ing. RIZESCU SABIN
 • Conf.Dr.Ing. COPILUȘI PETRE
 • Conf.Dr.Ing. GEONEA IONUȚ
 • S.l.Dr.Ing. GRIGORE LAURA
 • S.l.Dr.Ing. UNGUREANU ALIN
 • S.l.Dr.Ing. MALCIU RALUCA
 • S.l.Dr.Ing. ROMANESCU ALINA
 • Prof.Dr.Ing. GHEORGHE ȘTEFAN
 • Prof.Dr.Ing. TĂRÂȚĂ DANIELA
 • Prof.Dr.Ing. CERNĂIANU ADRIAN
 • Conf.Dr.Ing. CRĂCIUNOIU NICOLAE
 • Conf.Dr.Ing. CHERCIU MIRELA
 • Conf.Dr.Ing. ROȘCA ADRIAN
 • Conf.Dr.Ing. POPESCU DANIEL
 • Conf.Dr.Ing. PASCU ILEANA
 • Conf.Dr.Ing. VĂDUVOIU GHEORGHE
 • Conf.Dr.Ing. TEIȘANU CRISTINA
 • S.l.Dr.Ing. BUZATU ȘTEFAN
 • S.l.Dr.Ing. DUMITRU VIOLETA
 • S.l.Dr.Ec. PLOSCARU CRISTINA
 • INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII AUTOMOBILE ȘI TRANSPORTURI
 • Prof.Dr.Ing. VINTILĂ DANIELA
 • Prof.Dr.Ing. BURADA CRISTIAN
 • Prof.Dr.Ing. CĂLBUREANU MĂDĂLINA
 • Conf.Dr.Ing. NEGRU MIHAI
 • Conf.Dr.Ing. DUȚA ALINA
 • Conf.Dr.Ing. ȚĂLU MIHAI
 • Conf.Dr.Ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • S.l.dr.Ing. IONESCU ADRIANA
 • Prof.Dr.Ing. BICĂ MARIN
 • Prof.Dr.Ing. OȚĂT VICTOR
 • Prof.Dr.Ing. BOLCU DUMITRU
 • Prof.Dr.Ing. DUMITRU ILIE
 • Prof.Dr.Ing. MARIN MIHNEA
 • Conf.Dr.Ing. TICĂ BEBE
 • Conf.Dr.Ing. STĂNESCU GELICA
 • Conf.Dr.Ing. CERNĂIANU CORINA
 • Conf.Dr.Ing. POPA DRAGOȘ
 • Conf.Dr.Ing. SASS LUDMILA
 • Conf.Dr.Ing. SIMNICENU LORETA
 • Conf.Dr.Ing. TUTUNEA Dragoș
 • S.l.Dr.Ing. POPA GHEORGHE
 • S.l.Dr.Ing. CONSTANTINESCU AUGUSTIN
 • S.l.Dr.Ing. PANĂ GABRIELA
 • S.l.Dr.Ing. BUCULEI MIHAELA
 • S.l.Dr.Ing. CIUNEL ȘTEFAN
 • S.l.Dr.Ing. TROTEA MARIO
 • S.l.Dr.Ing. OPRICA THEODOR
 • S.l.Dr.Ing. OTAT OANA
 • As.Dr.Ing. STANCUT Adriana Eugenia
 • S.l.Dr.Ing. MARINESCU GABRIEL CATALIN
 • Gol