UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Gradații de merit noiembrie 2021

 

Rezultate evaluare gradații de merit - 22.11.2021

Departamentul D22 - Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială

Nr.crt. Nr. dosar Punctaj ponderat Obs.
1 173/17.11.2021 214,60 câștigător
2 163/16.11.2021 142,81 -
3 168/17.11.2021 127,44 -

Departamentul D23 - Mecanică Aplicată și Construcții Civile

Nr.crt. Nr. dosar Punctaj ponderat Obs.
1 161/15.11.2021 162,69 câștigător


Precizări

Acordarea gradațiilor se va face pe baza evaluării dosarului depus de fiecare candidat conform Metodologiei și a Grilei facultății.
 • Calendarul pentru acordarea gradațiilor de merit
 • Candidații vor depune un dosar cu șină și un suport electronic (CD / stick) cu următorul conținut
  • Opis cu conținutul dosarului
  • Fișa de autoevaluare conform grilei facultății
  • Anexă justificativă pentru cele raportate în fișă
  • Declarație pe proprie răspundere că cele raportate sunt conform cu realitatea
  • Declaratie pentru acordul de prelucrare a datelor personale în concordanță cu reglementările GDPR
 • Dosarele se vor depune la secretariatul facultății în zilele lucrătoare din perioada 15 - 17 noiembrie, între orele 9-14
 • Metodologia UCv - Gradatie de merit pentru personalul Didactic
 • Eventualele contestații se vor depune la secretariatul facultății între orele 8-15, în zilele de 23-24 noiembrie 2021.

Gol