Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2020 - 43 de ani de la înființare    

Gradații de merit

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație, la Facultatea de Mecanică au fost repartizate următoarele gradații de merit:

  • Departamentul de Autovehicule, Transporturi si Inginerie Industriala: 0 gradatii
  • Departamentul de Mecanica Aplicata si Constructii Civile: 0 gradatii
  • Departamentul de Managementul Sistemelor de Productie: 2 gradatii
Acordarea acestor gradatii se va face pe baza punctajului obtinut din grila aprobata in Consiliul Facultatii.


Gol