Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Gradații de merit noiembrie 2020

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație, la Facultatea de Mecanică au fost repartizate un număr de 5 gradații de merit pentru următoarea perioadă de 5 ani. Astfel în conformitate cu situația existentă la nivelul departamentelor (număr de posturi și gradații în derulare) sunt scoase la concurs următoarele gradații:

 • Departamentul de Autovehicule, Transporturi și Inginerie Industrială: 3 gradații
 • Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile: 2 gradații
Acordarea acestor gradații se va face pe baza evaluării dosarului depus de fiecare candidat conform Metodologiei și a Grilei facultății.

Precizări

 • Candidații vor depune un dosar cu șină și un suport electronic (CD / stick) cu următorul conținut
  • Opis cu conținutul dosarului
  • Fișa de autoevaluare conform grilei facultății
  • Anexă justificativă pentru cele raportate în fișă
  • Declarație pe proprie răspundere că cele raportate sunt conform cu realitatea
  • Declaratie pentru acordul de prelucrare a datelor personale în concordanță cu reglementările GDPR
 • Dosarele se vor depune la secretariatul facultății în zilele lucrătoare din perioada 28 octombrie - 4 noiembrie, între orele 9-14
 • Metodologie Gradatie de merit pentru personalul Didactic
 • Eventualele contestații se vor depune la secretariatul facultății între orele 8-15, în zilele de 10-11 noiembrie 2020.

Gol