UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Concursuri studențești

Programul national "Henri Coanda"

Pentru sprijinirea si premierea participarii studenților la competitii tehnico-stiintifice internationale

Prin Hotararea Guvernului nr. 143212022, a fost aprobat Programul national "Henri Coanda", in vederea sprijinirii participarii elevilor și studenților din Romania care participa la competitii tehnico-stiintifice internationale, precum si premierea celor care au obtinut rezultate deosebite In cadrul acestora.

Bursele "Henri Coanda" se adreseaza elevilor si studentilor care participa la competitii internationale care presupun realizarea unei solutii tehnice (bun, serviciu sau aplicatie specifica cercetarii aplicative si inovarii.
Valoarea maxima a unei burse este de 100.000 de lei, fiind posibila acordarea unui numar maxim de 20 burse de cercetare (pentru 20 echipe de elevi si studenti), in limita maxima a bugetului alocat. Bursele de cercetare se acorda competitional, pe baza unui proiect de cercetare-dezvoltare sau inovare, la solicitarea unui grup format dintr-un mentor și minimum doi membri ai echipei de proiect care au calitatea de elevi ai lnvatamantului secundar si/sau ai lnvatamantului tertiar non-universitar sau studenti din institutiile de lnvatamant superior acreditate In Romania, care desfasoara activttati de cercetare-dezvoltare sau inovare pentru participarea la competitii tehnico stiintifice si intemationale.

Totodata, se premiaza rezultatele deosebite ale elevilor si studentilor romani, obtinute la concursuri intemationale, care au presupus realizarea unui bun, serviciu sau a unei aplicatii specifice, cercetari aplicative si inovarii. Elevii si studentii care au participat la o astfel de competitie, individual sau In echipa, si au obtinut premiul l, II sau III, In 2022 sau 2023 sunt incurajati sa aplice la Premiile "Henri Coanda". Premiile "Henri Coanda" se acorda individual, pentru fiecare membru al echipei, astfel:

 • 15.000 lei pentru locul I;
 • 9.000 lei pentru locul ll ;
 • 6.000 lei pentru locul III.

Aplicațiile, atat pentru burse, cat si pentru premii, se depun exclusiv în format electronic, pana la data de 17 aprilie. Mai multe detalii puteti regasi la adresa: www.research. gov.ro/henricoanda.

Concurs de grafică inginerească

Craiova 18-20 mai 2022

Concurs de grafică organizat de Facultatea de Mecanică din Craiova, folosind platforma Autocad.
Informații suplimentare în anunț.

Date de contact: conf.dr.ing. Alina Duță

Olimpiada Națională de Mecanisme

Iași 9-10 mai 2019

Cadru

Între 9 și 10 mai 2019 a avut loc la Iași prima Olimpiadă Națională de Mecanisme (ONM 2019) sub egida Asociației Române pentru Știința Mecanismelor și Mașinilor – ARoTMM. Au participat la competiție studenți din șase centre universitare: Universitatea din Craiova, Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Oradea și Universitatea Politehnica Timișoara.

Studenții facultății de Mecanică din Craiova au obținut următoarele premii:

Echipa facultății a fost formată din: Joian Cristian (anul II TCM), Bobin Florin Daniel (anul II TCM) și Drăgan Marius (anul II AR).

Distincții obținute

Imagini de la competițieConcursul Național Studențesc de Mecanică „Andrei G. Ioachimescu”

Craiova 17-19 mai 2018

Cadru

Departamentul de Mecanică Aplicată și Construcții Civile de la Facultatea de Mecanică din Universitatea din Craiova organizează Concursul Național Studențesc de Mecanică „Andrei G. Ioachimescu” în perioada 17-19 mai 2018. Concursul se desfășoară pe patru secțiuni

 • secțiunea de ingineri mecanici I
 • secțiunea de ingineri mecanici II
 • secțiunea de ingineri constructori
 • secțiunea de ingineri din alte profile

Concursul se desfășoară sub tutela Ministerului Educației Naționale și cu sprijinul Asociației Generale a Inginerilor din România (AGIR), a Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR) și a Societății Române de Mecanică Teoretică și Aplicată (SRMTA).

S-au inscris la concurs 75 de studenti coordonați și insoțiți de 30 cadre didactice din următoarele instituții de invățământ universitar:

 • Universitatea Politehnica din Bucuresti
 • Academia Tehnică Militară -București
 • Universitatea Tehnică de Construcții București
 • Universitatea Politehnica Timișoara
 • Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iasi
 • Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 • Universitatea “Transilvania” din Brașov
 • Universitatea “Dunărea de Jos” din Galati
 • Universitatea Tehnică din Pitești
 • Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
 • Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești
 • Universitatea din Craiova

Cei mai buni studenți din concurs vor fi premiati in cadrul festivitatii de decernare a premiilor din data de 19 Mai 2018. Mai multe premii speciale vor fi acordate studentilor din partea AGIR, ASTR, SRMTA, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea din Craiova, precum si a altor instituții.

Informații suplimentare

Personalități marcante

Rezultate

Rezultatele finale ale concursului se regăsesc în documentul atașat.

Gol