Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2021


Admitere Licență 2021 - Informații

Sesiunea Septembrie

PREZENTARE

 • Prezentarea programelor de studii se găsește aici

MEDIA VIRTUAL

CONDIȚII

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

 1. Nota de la Limba si literatura romana de la bacalaureat
 2. Nota de la proba de Matematica de la bacalaureat

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2021

Inscrierea candidatilor (on-line)
06.09.2021-12.09.2021
Afisarea rezultate parțiale 14.09.2021
Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget / Plata taxei de înmatriculare -Semnare contracte școlarizare 15-18.09.2021
Afișarea intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate 20.09.2021
Confirmarea locurilor după redistribuire / (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la buget; - plata primei tranșe de școlarizare -1000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă) 21-24.09.2021
Afișare rezultate finale 25.09.2021

INFORMATII UTILE

 • Taxa anuala de scolarizare este 3000 RON si este stabilita de catre Senatul Universitatii din Craiova
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 1000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor în perioada 15-18.09.2021
 • Potrivit legii, se percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere al carei cuantum a fost stabilit de catre Senatul Universitatii din Craiova. 

Date contact informații

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:
  • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;
  • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;
  • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
  • Bursieri straini de etnie romana
  • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);
  • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

  • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;
  • adeverinta de deces a ambilor parinti;
  • adeverinta de la casele de copii.

   

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

REGLEMENTARI

Regulament admitere 2021 Gol