UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Actualizat la 31.07.2023


Admitere Licență 2023 - Informații

Sesiunea Septembrie

PREZENTARE

 • Prezentarea programelor de studii se găsește aici

MEDIA VIRTUAL

CONDIȚII

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat)
Admiterea și repartizarea candidaților pe specializări în Facultatea de Mecanică din Craiova se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, în limita numărului de locuri (buget) acordate pentru fiecare specializare, iar criteriile de departajare sunt:

 1. Nota de la proba de Matematica de la examenul de bacalaureat
 2. Nota de la Limba si literatura romana de la examenul de bacalaureat

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA Septembrie 2023

Inscrierea candidatilor (on-line)
5.08.2023-10.09.2023
Afișarea candidaților înscriși 11.09.2023
Afisarea rezultate parțiale 13.09.2023
Confirmarea locurilor (-Plata taxei de înmatriculare; -Transmitere contracte școlarizare semnate și dovada achitării taxei de înmatriculare pentru candidații care nu achită taxa prin platforma de admitere) 13.09.2023-17.09.2023
Afișarea intermediară / Redistribuirea locurilor neconfirmate 18.09.2023
Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (- Depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși; - plata primei tranșe de școlarizare -2000 lei pentru candidații declarați admiși la taxă) 18.09.2023-21.09.2023
Afișare rezultate finale 22.09.2023

INFORMATII UTILE

 • Taxa anuala de scolarizare este 4000 RON si este stabilita de catre Senatul Universitatii din Craiova
 • Pentru studenții admiși la taxă prima tranșă de 2000 RON se va achita odată cu confirmarea locurilor
 • Potrivit legii, se percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere al carei cuantum a fost stabilit de catre Senatul Universitatii din Craiova. 

Date contact informații

Cazuri de admitere fără concurs

Absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat care au obținut:

 • premiul I sau medalia de aur la olimpiadele școlare internaționale în unul din ultimii 4 ani de studiu;
 • distincții (premiile II si III, respectiv, medalii de argint și bronz) la Olimpiadele școlare de nivel internațional în cel puțin unul din ultimii 2 ani de studii;
 • distincții (premiile I, II și III, respectiv, medalii de aur, argint și bronz) la Olimpiadele școlare de nivel național sau pe grupe de țări în cel puțin unul din ultimii 2 ani de studii la disciplinele: Matematică, Fizică, Informatică, Tehnologia Informatiei, Discipline Tehnologice, vor fi admiși fără susținerea examenului de admitere, în limitele cifrei de școlarizare (buget) aprobate de Ministerul Educației.

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:
  • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;
  • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;
  • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
  • Bursieri straini de etnie romana
  • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);
  • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

  • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;
  • adeverinta de deces a ambilor parinti;
  • adeverinta de la casele de copii.

   

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

REGLEMENTARI

Regulament admitere 2023 Gol