Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2018 - 41 de ani de la înființare    

Actualizat la 30.07.2018


Admitere Licență septembrie 2018 - Informații

CONDIȚII

Concurs pe bază de dosar, (media de concurs este Media examenului de bacalaureat), iar criteriile de departajare sunt:

 1. Nota de la Limba si literatura romana de la bacalaureat
 2. Nota de la proba de Matematica de la bacalaureat

CALENDAR ADMITERE - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 Nou

Inscrierea candidatilor 06.09.2018 - 18.09.2018
(de Luni pana Vineri intre orele 9-16, Sambata si Duminica intre orele 9-13!)
Afisarea rezultate parțiale 18.09.2018
Confirmarea locurilor, depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși 19.09.2018 - 21.09.2018
Redistribuirea locurilor neconfirmate / Afișarea rezultatelor finale 21.09.2018
Confirmarea locurilor după redistribuire / Retragerea dosarelor 22.09.2018 - 24.09.2018
Plata taxei de înmatriculare/ Semnare contracte de studii 22.09.2018 - 24.09.2018

INFORMATII UTILE

 • Taxa anuala de scolarizare este 3000 RON si este stabilita de catre Senatul Universitatii din Craiova
 • Potrivit legii, se percepe de la candidati, pentru organizarea si desfasurarea admiterii, o taxa de inscriere al carei cuantum a fost stabilit de catre Senatul Universitatii din Craiova. Taxa se va achita la Secretariatul facultatii in momentul prezentarii dosarului de inscriere la concurs.

SCUTIRI DE TAXĂ

Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursul de admitere urmatoarele categorii de candidati:
  • copiii personalului nedidactic incadrat la Universitatea din Craiova;
  • copiii personalului didactic Legea 128/1997, art. 108, a1.2;
  • candidatii orfani de ambii parinti, cei proveniti de la casele de copii sau din plasament familial.
  • Bursieri straini de etnie romana
  • Studentii cu handicap (dovedit printr-un certificat);
  • Candidatii proveniti din familiile cu parinti cu handicap (dovedit printr-un certificat).

In acest sens candidatii vor prezenta acte doveditoare, respectiv:

  • adeverinta de salariat de la Universitatea din Craiova sau de la alte unitati si institutii de invatamant;
  • adeverinta de deces a ambilor parinti;
  • adeverinta de la casele de copii.

   

CONTINUARE STUDII

Absolventii facultatilor care doresc sa urmeze Facultatea de Mecanica, participa la concursul de admitere urmand ca ulterior sa li se aplice sistemul de credite transferabile.

REGLEMENTARI

Regulament admitere Gol