Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Competiții studențești


Cercuri studențești

Sesiunea Mai 2021

Sesiunea cercurilor științifice studențești 2021 va avea loc în data de 28.05.2021, începând cu ora 10.
Secțiuni on-line:

Sesiunea Mai 2019

Sesiunea cercurilor științifice studențești 2019 va avea loc în data de 24.05.2019.

Sesiunea Mai 2018

Teme indrumate la departamentul ATII

Sesiunea Mai 2017

Teme indrumate la departamentul ATII

Sesiunea Mai 2016

Teme prezentate

Sesiunea Mai 2015

Cercuri2015

Invitații de la alte centre universitare

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești Anghel Saligny - Galați 20-21 mai 2015.

 • 30 aprilie - data limită formular înscriere
 • 13 mai - data limită lucrări în extenso
 • 16 mai - confirmare participare
Se asigură cazare gratuita și masa contra cost la Cantina studențească.

Alte informații la: Site manifestare

Informații generale

Cercuri disponibile

Departamentul Autovehicule, Transporturi și inginerie Industrială

Nr. crt. Denumire Discipline Îndrumători
1 SCULE ȘI PRELUCRĂRI MECANICE
 • Bazele generarii suprafetelor prin aschiere
 • Bazele generării suprafețelor pe MU
 • Mașini unelte
 • Teoria așchierii
 • Bazele cercetării experimentale
 • Toleranțe și control dimensional
 • Proiectarea sculelor speciale
 • Scule aschietoare
 • Conf.dr.ing. CHERCIU Mirela
 • Conf.dr.ing. CRACIUNOIU Nicolae
 • Conf.dr.ing. PASCU Ileana
 • 2 SISTEME DE PRODUCȚIE
 • Automatizarea proceselor și sistemelor de producție
 • Creativitate și inventică
 • Ingineria și designul produselor
 • Sisteme avansate de productie
 • Logistică industrială
 • Prof.dr.ing. CERNAIANU Adrian
 • Conf.dr.ing. POPESCU Daniel
 • S.l.dr.ing. BUZATU Stefan
 • 3 MATERIALE
 • Studiul materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Tratamente termice
 • Tehnologia construcțiilor sudate
 • Tehnologii de deformări plastice
 • Tehnologii de deformare plastică la rece
 • Prof.dr.ing. GHEORGHE Stefan
 • Prof.dr.ing. TARÂTA Daniela
 • Conf.dr.ing. PASCU Ileana
 • Conf.dr.ing. POPESCU Daniel
 • Conf.dr.ing. TEISANU Cristina
 • Conf.dr.ing. VADUVOIU Gheorghe
 • S.l.dr.ing.DIDU Anca
 • 4 TEHNOLOGII DE FABRICAȚIE
 • Tehnologia fabricării produselor
 • Tehnologii si echipamente de control
 • Dispozitive de fabricare
 • Microtehnologii
 • Prelucrări mecanice și MU
 • Conf.dr.ing. POPESCU Daniel
 • S.l.dr.ing. MIRITOIU COSMIN
 • 5 MANAGEMENT
 • Afaceri mici și mijlocii
 • Managementul activităților auxiliare
 • Managementul mentenantei
 • Managementul valorii și calității
 • Sisteme informatice pentru management
 • Ingineria și managementul producției
 • Prof.dr.ing. GHEORGHE Stefan
 • Conf.dr.ing. BUZATU Stefan
 • Conf.dr.ing. CHERCIU Mirela
 • Conf.dr.ing. CRACIUNOIU Nicolae
 • ROTEA Cristina
 • Conf.dr.ing. PASCU Ileana
 • Conf.dr.ing. ROSCA Adrian
 • S.l.dr.ing. DUMITRU Violeta
 • 6 PROIECTARE ASISTATĂ ȘI PROGRAMARE
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Programarea calc. și limbaje de prog.
 • Fabricație asistată
 • Proiectare constructivă asistată
 • Conf.dr.ing. CRACIUNOIU Nicolae
 • Conf.dr.ing. NEGRU Mihai
 • Conf.dr.ing. POPA Dragos Laurentiu
 • Conf.dr.ing. ROSCA Adrian
 • 7 TEHNOLOGII DE RECONDIȚIONARE
 • Tehnologii de fabricare a autovehiculelor rutiere
 • Tehnologii de reparații pt. vechicule
 • Reciclarea materialelor
 • Conf.dr.ing. TICĂ Bebe
 • S.l.dr.ing. CIUNEL Ștefăniță
 • 8 INFOGRAFICĂ
 • Desen tehnic și infografică
 • Geometrie descriptivă
 • Istoria tehnicii
 • Conf.dr.ing. DUȚĂ Alina
 • Conf.dr.ing. POPA Dragos Laurentiu
 • Conf.dr.ing. SASS Ludmila
 • Conf.dr.ing. STĂNESCU Gelica
 • S.l.dr.ing. CONSTANTINESCU Augustin
 • S.l.dr.ing. TUTUNEA DRAGOȘ
 • 9 SISTEME ALE AUTOVEHICULELOR
 • Automobile
 • Calculul și construcția autovehiculelor
 • Sisteme de transport rutier
 • Tractoare si remorci
 • S.l.dr.ing. CONSTANTINESCU Augustin
 • S.l.dr.ing. TROTEA Mario
 • 10 MOTOARE
 • Procese si caracteristici ale motoarelor cu ardere interna
 • Calculul și constructia motoarelor cu ardere interna
 • Economicitatea si reducerea noxelor
 • Motoare pentru vehicule rutiere
 • Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie
 • S.l.dr.ing. TUTUNEA Dragos
 • 11 DINAMICĂ ȘI FIABILITATE
 • Dinamica autovehiculelor
 • Echipam. și tehnici de diagnost. a autoveh.
 • Elemente de dinamica vehiculelor
 • Fiabilitatea și terotehnica autovehiculelor
 • Incercarea si omologarea autovehiculelor
 • Prof.dr.ing. OTAT Victor
 • S.l.dr.ing. CONSTANTINESCU Augustin
 • S.l.dr.ing. SIMNICEANU Loreta
 • S.l.dr.ing. BUCULEI Mihaela
 • S.l.dr.ing. POPA -MITROI Gheorghe
 • S.l.dr.ing. TROTEA Mario
 • S.l.dr.ing. MARINESCU Gabriel
 • 12 MECATRONICĂ ȘI STRUCTURI AUTO
 • Elemente de mecatronica
 • Instalații speciale pentru autovehicule
 • Caroserii si structuri auto
 • Prof.dr.ing. MARIN Mihnea
 • S.l.dr.ing. PANĂ Gabriela Monica
 • 13 TRANSPORTURI
 • Trafic rutier
 • Transport multimodal
 • Teoria grafurilor in transporturi
 • Siguranță rutieră
 • Informatica în transporturi
 • Expertiza tehnică a accidentelor de circulație
 • Prof.dr.ing. OTAT Victor
 • Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie
 • S.l.dr.ing. BUCULEI Mihaela
 • S.l.drd.ing. CIUNEL Ștefăniță
 • S.l.dr.ing. SIMNICEANU Loreta
 • S.l.dr.ing. OPRICA Theodor
 • As.dr.ing. OȚĂT Oana
 • As.dr.ing. MATEI Lucian
 • Departamentul Mecanică Aplicată și Construcții Civile

  Nr. crt. Denumire Discipline Îndrumători
  1 ORGANE DE MAȘINI ȘI TRANSMISII
 • Organe de mașini
 • Bazele modelării sistemelor mecanice
 • Transmisii speciale pentru autovehicule
 • Tribologie
 • Prof.dr.ing. DUMITRU NICOLAE
 • Conf.dr.ing. MARGINE ALEXANDRU
 • S.l.dr.ing. UNGUREANU ALIN
 • Conf.dr.ing. COPILUSI PETRE
 • Conf.dr.ing. GEONEA IONUT
 • 2 REZISTENȚA MATERIALELOR
 • Rezistența materialelor
 • Prof.dr.ing. ROSCA VÂLCU
 • Prof.dr.ing. TARNITA DANIELA
 • Conf.dr.ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • S.l.dr.ing. MIRIȚOIU COSMIN
 • S.l.dr.ing. ROMANESCU ALINA
 • 3 MECANICĂ ȘI VIBRAȚII MECANICE
 • Mecanică
 • Vibrații mecanice
 • Prof.dr.ing. VINTILA DANIELA
 • Prof.dr.ing. RINDERU PAUL
 • Prof.dr.ing. BOLCU DUMITRU
 • Conf.dr.ing. BOGDAN MIHAELA
 • Conf.dr.ing. RIZESCU SABIN
 • S.l.dr.ing. GRIGORIE LAURA
 • 4 MECANISME
 • Mecanisme
 • Prof.dr.ing. CRETU SIMONA
 • Prof.dr.ing. TARNITA DANIELA
 • S.l.dr.ing. UNGUREANU ALIN
 • S.l.dr.ing. GRIGORIE LAURA
 • 5 TERMOTEHNICĂ ȘI MECANICA FLUIDELOR
 • Termotehnică
 • Transfer de căldură și masă
 • Mecanica fluidelor
 • Conf.dr.ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • Conf.dr.ing. CERNAIANU CORINA
 • Prof.dr.ing. CALBUREANU MADALINA
 • Conf.dr.ing. TALU MIHAI
 • As.dr.ing. STANCUȚ ADRIANA
 • 6 CONSTRUCȚII CIVILE
 • Construcții civile
 • Beton Armat
 • Fundații
 • Prof.dr.ing. BURADA CRISTIAN
 • Prof.dr.ing. VINTILĂ DANIELA
 • Prof.dr.ing. CALBUREANU MĂDĂLINA
 • S.l.dr.ing. PINȚOI RAMONA
 • S.l.dr.ing. IONESCU ADRIANA
 • As.dr.ing. CODIȚĂ ALINA
 • Gol