Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2017 - 40 de ani de la înființare    

Cercuri studențești

Sesiunea Mai 2016

Teme prezentate

Sesiunea Mai 2015

Cercuri2015

Invitații de la alte centre universitare

Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești Anghel Saligny - Galați 20-21 mai 2015.

 • 30 aprilie - data limită formular înscriere
 • 13 mai - data limită lucrări în extenso
 • 16 mai - confirmare participare
Se asigură cazare gratuita și masa contra cost la Cantina studențească.

Alte informații la: Site manifestare

Informații generale

Cercuri disponibile

Departamentul Autovehicule, Transporturi și inginerie Industrială

Nr. crt. Denumire Discipline Îndrumători
1 SCULE ȘI PRELUCRĂRI MECANICE
 • Bazele generarii suprafetelor prin aschiere
 • Bazele generării suprafețelor pe MU
 • Mașini unelte
 • Teoria așchierii
 • Bazele cercetării experimentale
 • Toleranțe și control dimensional
 • Proiectarea sculelor speciale
 • Scule aschietoare
 • Prof.dr.ing. ZAMFIRACHE Marius
 • Conf.dr.ing. CHERCIU Mirela
 • Conf.dr.ing. CRACIUNOIU Nicolae
 • Conf.dr.ing. DIDU Marin
 • Conf.dr.ing. PASCU Ileana
 • Conf.dr.ing. STOIAN Aurel
 • 2 SISTEME DE PRODUCȚIE
 • Automatizarea proceselor și sistemelor de producție
 • Creativitate și inventică
 • Ingineria și designul produselor
 • Sisteme avansate de productie
 • Logistică industrială
 • Prof.dr.ing. CERNAIANU Adrian
 • Prof.dr.ing. DUMITRU Constantin
 • Conf.dr.ing. POPESCU Daniel
 • S.l.dr.ing. BUZATU Stefan
 • 3 MATERIALE
 • Studiul materialelor
 • Tehnologia materialelor
 • Tratamente termice
 • Tehnologia construcțiilor sudate
 • Tehnologii de deformări plastice
 • Tehnologii de deformare plastică la rece
 • Prof.dr.ing. GHEORGHE Stefan
 • Prof.dr.ing. TARÂTA Daniela
 • Conf.dr.ing. DIDU Marin
 • Conf.dr.ing. PASCU Ileana
 • Conf.dr.ing. POPESCU Daniel
 • Conf.dr.ing. TEISANU Cristina
 • Conf.dr.ing. VADUVOIU Gheorghe
 • 4 TEHNOLOGII DE FABRICAȚIE
 • Tehnologia fabricării produselor
 • Tehnologii si echipamente de control
 • Dispozitive de fabricare
 • Microtehnologii
 • Prelucrări mecanice și MU
 • Prof.dr.ing. STANIMIR Alexandru
 • Prof.dr.ing. ZAMFIRACHE Marius
 • Conf.dr.ing. POPESCU Daniel
 • As.dr.ing. MIRITOIU COSMIN
 • 5 MANAGEMENT
 • Afaceri mici și mijlocii
 • Managementul activităților auxiliare
 • Managementul mentenantei
 • Managementul valorii și calității
 • Sisteme informatice pentru management
 • Ingineria și managementul producției
 • Prof.dr.ing. GHEORGHE Stefan
 • Conf.dr.ing. BUZATU Stefan
 • Conf.dr.ing. CHERCIU Mirela
 • Conf.dr.ing. CRACIUNOIU Nicolae
 • Conf.dr.ing. PASCU Ileana
 • Conf.dr.ing. ROSCA Adrian
 • 6 PROIECTARE ASISTATĂ ȘI PROGRAMARE
 • Bazele proiectării asistate de calculator
 • Programarea calc. și limbaje de prog.
 • Fabricație asistată
 • Proiectare constructivă asistată
 • Conf.dr.ing. CRACIUNOIU Nicolae
 • Conf.dr.ing. NEGRU Mihai
 • Conf.dr.ing. POPA Dragos Laurentiu
 • Conf.dr.ing. ROSCA Adrian
 • As.drd.ing. NANU Andrei Gheorghe
 • 7 TEHNOLOGII DE RECONDIȚIONARE
 • Tehnologii de fabricare a autovehiculelor rutiere
 • Tehnologii de reparații pt. vechicule
 • Reciclarea materialelor
 • Conf.dr.ing. DIDU Marin
 • Conf.dr.ing. TICĂ Bebe
 • S.l.drd.ing. CIUNEL Ștefăniță
 • 8 INFOGRAFICĂ
 • Desen tehnic și infografică
 • Geometrie descriptivă
 • Istoria tehnicii
 • Prof.dr.ing. GHERGHINĂ George
 • Conf.dr.ing. DUȚĂ Alina
 • Conf.dr.ing. POPA Dragos Laurentiu
 • Conf.dr.ing. SASS Ludmila
 • Conf.dr.ing. STĂNESCU Gelica
 • S.l.dr.ing. CONSTANTINESCU Augustin
 • S.l.dr.ing. TUTUNEA DRAGOȘ
 • As.dr.ing. BERCEANU COSMIN
 • As.ing. GLUGĂ Cristian Marius
 • 9 SISTEME ALE AUTOVEHICULELOR
 • Automobile
 • Calculul și construcția autovehiculelor
 • Sisteme de transport rutier
 • Tractoare si remorci
 • S.l.dr.ing. CONSTANTINESCU Augustin
 • S.l.dr.ing. TROTEA Mario
 • 10 MOTOARE
 • Procese si caracteristici ale motoarelor cu ardere interna
 • Calculul și constructia motoarelor cu ardere interna
 • Economicitatea si reducerea noxelor
 • Motoare pentru vehicule rutiere
 • Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie
 • S.l.dr.ing. TUTUNEA Dragos
 • As.drd.ing. CATANEANU Mihnea
 • 11 DINAMICĂ ȘI FIABILITATE
 • Dinamica autovehiculelor
 • Echipam. și tehnici de diagnost. a autoveh.
 • Elemente de dinamica vehiculelor
 • Fiabilitatea și terotehnica autovehiculelor
 • Incercarea si omologarea autovehiculelor
 • Prof.dr.ing. OTAT Victor
 • S.l.dr.ing. CONSTANTINESCU Augustin
 • S.l.dr.ing. SIMNICEANU Loreta
 • S.l.dr.ing. BUCULEI Mihaela
 • S.l.dr.ing. POPA -MITROI Gheorghe
 • As.dr.ing. TROTEA Mario
 • As.drd.ing. CATANEANU Mihnea
 • 12 MECATRONICĂ ȘI STRUCTURI AUTO
 • Elemente de mecatronica
 • Instalații speciale pentru autovehicule
 • Caroserii si structuri auto
 • Prof.dr.ing. GHERGHINĂ George
 • S.l.dr.ing. PANĂ Gabriela Monica
 • 13 TRANSPORTURI
 • Trafic rutier
 • Transport multimodal
 • Teoria grafurilor in transporturi
 • Siguranță rutieră
 • Informatica în transporturi
 • Expertiza tehnică a accidentelor de circulație
 • Prof.dr.ing. OTAT Victor
 • Prof.dr.ing. DUMITRU Ilie
 • S.l.dr.ing. BUCULEI Mihaela
 • S.l.drd.ing. CIUNEL Ștefăniță
 • S.l.dr.ing. SIMNICEANU Loreta
 • As.dr.ing. OPRICA Theodor
 • Departamentul Mecanică Aplicată și Construcții Civile

  Nr. crt. Denumire Discipline Îndrumători
  1 ORGANE DE MAȘINI ȘI TRANSMISII
 • Organe de mașini
 • Bazele modelării sistemelor mecanice
 • Transmisii speciale pentru autovehicule
 • Tribologie
 • Prof.dr.ing. DUMITRU NICOLAE
 • Conf.dr.ing. MARGINE ALEXANDRU
 • S.l.dr.ing. UNGUREANU ALIN
 • Conf.dr.ing. COPILUSI PETRE
 • S.l.dr.ing. GEONEA IONUT
 • As.dr.ing. DUMITRU Violeta
 • 2 REZISTENȚA MATERIALELOR
 • Rezistența materialelor
 • Prof.dr.ing. ILINCIOIU DAN
 • Prof.dr.ing. ROSCA VÂLCU
 • Prof.dr.ing. TARNITA DANIELA
 • Prof.dr.ing. MARIN MIHNEA
 • S.l.dr.ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • As.dr.ing. ROMANESCU ALINA
 • 3 MECANICĂ ȘI VIBRAȚII MECANICE
 • Mecanică
 • Vibrații mecanice
 • Prof.dr.ing. CATANEANU ADINA
 • Prof.dr.ing. VINTILA DANIELA
 • Prof.dr.ing. RINDERU PAUL
 • Prof.dr.ing. BOLCU DUMITRU
 • Conf.dr.ing. BOGDAN MIHAELA
 • Conf.dr.ing. RIZESCU SABIN
 • As.dr.ing. GRIGORE LAURA
 • Prof.dr.ing. NANU GHEORGHE
 • Prof.dr.ing. MARIN MIHNEA
 • S.l.dr.ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • As.dr.ing. MARIN MIHAI
 • 4 MECANISME
 • Mecanisme
 • Prof.dr.ing. NANU GHEORGHE
 • Prof.dr.ing. CRETU SIMONA
 • Prof.dr.ing. TARNITA DANIELA
 • S.l.dr.ing. UNGUREANU ALIN
 • As.dr.ing. GRIGORE LAURA
 • As.dr.ing. MARIN MIHAI
 • 5 TERMOTEHNICĂ ȘI MECANICA FLUIDELOR
 • Termotehnică
 • Transfer de căldură și masă
 • Mecanica fluidelor
 • Prof.dr.ing. BICA MARIN
 • Prof.dr.ing. ASTEFANEI ION
 • Conf.dr.ing. CERNAIANU CORINA
 • Conf.dr.ing. CALBUREANU MADALINA
 • Conf.dr.ing. TALU MIHAI
 • As.dr.ing. STANCUȚ ADRIANA
 • As.ing. RADULESCU MIRCEA
 • As.dr.ing. MARIN MIHAI
 • As.dr.ing. DIMA Alexandru
 • S.l.dr.ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • 6 CONSTRUCȚII CIVILE
 • Construcții civile
 • Beton Armat
 • Fundații
 • Prof.dr.ing. MARIN MIHNEA
 • Prof.dr.ing. ILINCIOIU DAN
 • Prof.dr.ing. VINTILĂ DANIELA
 • Conf.dr.ing. CALBUREANU MĂDĂLINA
 • Prof.dr.ing. BURADA CRISTIAN
 • As.dr.ing. IONESCU ADRIANA
 • S.l.dr.ing. RACILĂ LAURENȚIU
 • Gol