UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Actualizat la 11.05.2023


Admitere Masterat - Înscriere

Pentru înscrierea online accesați informațiile de la link-ul: Admitere online

ACTE NECESARE ADMITERE MASTER Nou

  Pentru admiterea la Master în anul 2023 candidații au nevoie de un dosar plic care să cuprindă următoarele acte:
 1. Fișa de înscriere (se imprimă pentru confirmarea locului din modulul de înscriere);
 2. Diploma de bacalaureat în original (sau copie legalizată) și copie xerox;
 3. Diploma de licență în original (sau copie legalizată) și copie xerox. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea iulie 2023, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat
 4. Suplimentul la diploma de licență sau foaia matricolă în original (sau copie legalizată) și copie xerox. Pentru candidații care au absolvit facultatea în sesiunea iulie 2023, se acceptă adeverința eliberată de la secretariat;
 5. Certificatul de naștere în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi efectuată și de către comisia de admitere (prin compararea certificatului de naștere în original cu o copie xerox a acestuia);
 6. Certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în copie legalizată, existând posibilitatea ca legalizarea să poată fi efectuată și de către comisia de admitere (prin compararea certificatului de căsătorie în original cu o copie xerox a acestuia);
 7. Cartea de identitate în copie xerox (plus originalul pentru confruntare);
 8. Adeverință medicală tip M.S. (eliberată de cabinetele medicale școlare, dispensarele teritoriale, dispensarele de întreprindere sau medicul de familie). Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de comisiile medicale județene de orientare școlară și profesională. În adeverințele respective se va menționa în mod expres gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională, din ordinul Ministerului Sănătății nr. 428/1989. Nedeclararea acestor afecțiuni atrage după sine consecințele instituționale în vigoare;
 9. Trei fotografii ¾ (tip buletin/carte de identitate);
 10. declarație pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat de școlarizare subvenționată de la buget la ciclul de master, conform Modelului atașat;
 11. Angajamentul semnat al candidatului (modelul se găsește pe suport tipărit la secretariatul comisiei);
 12. Date suplimentare de contact ale candidatului (persoană de contact, telefon fix și mobil, adresă de poștă electronică);
 13. Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (copii legalizate după certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți; adeverințe de la Casa de copii, în cazul celor aflați în această situație; adeverință pentru copiii salariaților Universității din Craiova sau din alte instituții de învățământ, conform legii).

Observatie:

          In cazul in care dosarul cu acte originale s-a depus deja pentru admiterea la o alta facultate, la actele prevazute mai sus se adauga o adeverinta de inscriere de la facultatea respectiva.

TAXA DE ÎNSCRIERE

 • Valoarea taxei este de 150 RON indiferent de numărul de domenii din cadrul Facultății de Mecanică pentru care se optează.
 • Taxa de înscriere la examenul de admitere la licență se achită în contul Universității din Craiova:
  Titular cont: Universitatea din Craiova
  C.I.F. 4553380
  prin BRD în conturile, cu mențiune: taxă înscriere,nume și prenume, facultate
  • RO48BRDE170SV46910431700
  • RO47BRDE170SV71982041700 - pentru plata cu numerar, la ghiseu
 • Taxa de înscriere se poate plăti și online din macheta de înscriere, folosind cardul
Gol