UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

EVENIMENTE DIN VIAȚA ACADEMICĂ

75 de ani de la înființarea învățământului superior în domeniul mecanic în Craiova

În contextul împlinirii în anul academic 2023-2024 a ”75 de ani de la înființarea învățământului superior în domeniul mecanic în Craiova”, Facultatea de de Mecanică a Universității din Craiova are deosebita onoare și bucurie să organizeze un prim eveniment, în data de 24 noiembrie 2023, prin care să marcăm tradiția entității noastre academice.
Manifestările dedicate facultății noastre, alături de activități derulate la nivel central, vor debuta în Aula ”Mihai I al României” a Universității din Craiova, începând cu ora 11:00 conform programului.
Imagini de la eveniment se pot gasi aici.

Aniversare Ștefan Velovan

Academia Română, Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii Filiala Craiova, în colaborare cu Facultatea de Mecanică a Universității din Craiova vă invită să participați la Conferinta de Toamna CRIFST Craiova: Istoria Școlilor Normale din România- Ștefan Velovan și Școala Normală din Craiova

Aniversare acad. Radu P. Voinea

În data de 11 mai 2023, la ora 12, va avea loc în Aula Magna a Faculății de Mecanică aniversarea a 100 de ani de la nașterea Academicianului Radu P. Voinea, detalii despre eveniment fiind prezentate în documentul atașat.

Deschidere an academic 2022-2023

Imagini de la ceremonia de deschidere a anului academic 2022-2023, din ziua de 3 octombrie 2022, sala Aula Magna a Facultății de Mcanică.

Titluri de doctor Honoris Causa acordate la propunerea Facultății de Mecanică

Nr.crt. Nume și prenume Data Instituția
1 Hendrik G.Stassen 08-06-1995 Univ.Delft-Olanda
2 Marius Sabin Peculea 21-05-1996 Academia Romana
3 Radu Voinea 07-11-1996 Academia Romana
4 Aurel Nanu 14-06-1998 Politehnica Timisoara
5 Kovacs Francisc Viliam 29-10-1999 U.P.Timisoara
6 Malcolm J. Crocker 20-01-2000 Univ.Auburn-USA
7 Schieber A. Siegfried 23-01-2001 Univ.din Viena-Austria
8 Vsevolod Radcenco 25-05-2001 Univ.Politehnica Bucuresti
9 Victor Brodianski 25-06-2003 Univ.Tehnica-Moscova
10 Nicolae Leonachescu 12-03-2004 Inst.Constr.Bucuresti
11 Constantin Bratianu 22-11-2004 Univ.Politehnica Bucuresti
12 Bernhard Gampert 23-10-2006 Univ.Duisburg Essen – Germania
13 Marco Ceccarelli 28-04-2010 Univ.Cassino – Italia
14 Ernst von Lavante 16-05-2013 Univ.Duisburg Essen – Germania
15 Gigel Paraschiv 14-07-2017 Univ. Politehnica București
16 Cornel Stan 18-05-2022 West Saxon University of Zwickau, Germany
17 Giuseppe Carbone 07-06-2023 Universitatea din Calabria, Italia
18 Simion Popescu 24-11-2023 Universitatea Transilvania Brașov


30 de ani de învățământ superior în domeniul ingineriei autovehiculelor la Facultatea de Mecanică din Craiova

Vineri 11 decembrie 2020 va avea loc aniversarea a 30 de ani de învățământ superior în domeniul ingineriei autovehiculelor la Facultatea de Mecanică din Craiova. Evenimentul de o mare importanță în viața academică a Facultății noastere va fi marcat printr-o masă rotundă la care vor participa exponenți de marcă din mediul academic din România și din străinătate.
Programul manifestării este disponibil:


Tineri absolvenți de succes!

Facultatea de Mecanică din Craiova, împreună cu Organizația Studenților din Facultatea de Mecanică din Craiova va invită să participați alături de cadrele didactice și studenții facultății noastre la evenimentul "Tineri Absolvenți de Succes", eveniment ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul studenților a importanței pe care o are absolvirea unui ciclu de studii superioare în domeniul ingineriei mecanice și civile și dobândirea de cunoștințe teoretice și practice în perspectiva corelării cu cerințele de pe piața muncii.
Din acest motiv ne face plăcere să fiți alături de noi, ca absolvent al Facultății de Mecanică și sperăm ca experiența dumneavoastră profesională să reprezinte un prilej de motivare suplimentară în domeniul carierei pentru studenții noștri. Evenimentul va avea loc în Aula Magna a Facultății de Mecanică din Craiova, în ziua de Miercuri, 12 decembrie 2018 începând cu ora1000.
Atasat este pliantul de prezentare al evenimentului.

Centenarul Marii Uniri

În ziua de 29 noiembrie 2018 a avut loc în Facultatea de Mecanică un eveniment deosebit prin dezvelirea unei plăci comemorative în cinstea celor care au căzut în războiul de întregire a neamului, și care au fost elevi ai "Școlii normale de băieți", în clădirea căreia funcționează din 1977 Facultatea de Mecanică.
La eveniment au participat cadre didactice și studenți ai facultății, și au prezentat alocuțiuni decanul facultății prof.dr.ing. Nicolae Dumitru, prodecanul facultății prof.dr.ing. Cristian Burada și președintele organizației sindicale s.l.dr.ing. Augustin Constantinescu.

Masă rotundă - Intermodal CBC

Vă invitam sa participati la Masa rotunda prilejuită de prezentarea ”Studiului preliminar asupra stadiului curent al nodurilor intermodale si capacitatii acestora de a dezvolta reteaua TEN-T în partea româna a zonei transfrontaliere România-Bulgaria" care se va desfasura la Craiova, marti, 05.12.2017 începând cu ora 10 la sediul INCESA al Universitatii din Craiova, Sala de Consiliu, etaj 2, B-dul Decebal 97.
Mai multe informatii despre eveniment gasiti aici.

12-14 iulie: 40 ani de la înființarea Facultății de Mecanică

COMUNICAT DE PRESĂ

Întreaga comunitatea academică a Facultății de Mecanică din Craiova se află la ceas de sărbătoare aniversând 40 de ani de la înființare.
În vara anului 1977 prin Decretul Consiliului de Stat nr. 207 din 12 iulie, în cadrul Universității din Craiova a fost înființată Facultatea de Mecanică.
Pe parcursul existenței sale, entitatea noastră a cunoscut o evoluție continuă, concretizată în diversificarea ofertei educaționale, dezvoltarea și modernizarea bazei materiale, creșterea numerică și calitativă a corpului didactic și a numărului de studenți.
Astfel, la ceas aniversar, răspunzând cerințelor unui învățământ superior modern, în instituția noastră există specializări de anvergură care se constituie într-un sistem educațional integrat (licență – masterat – doctorat), caracterizat prin flexibilitate și profesionalism, având un impact remarcabil pe piața muncii, acoperind domenii de studii în: Ingineria Autovehiculelor, Inginerie Industrială, Ingineria Transporturilor, Inginerie Civilă, Ingineria Mediului, Inginerie Marină și Navigație, Inginerie și Management, respectiv Ingineria Materialelor.

Manifestările dedicate evenimentului se vor derula în perioada 12-14 iulie 2017, astfel:

 • MIERCURI, 12 iulie 2017 - AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)
  • Conferință de presă – prezentare eveniment aniversar (ora 11:00)
 • JOI, 13 iulie 2017 - AULA MAGNA A FACULTĂȚII DE MECANICA (Calea București 107)
  • Mesaje ale oficialităților și ale invitațiilor de onoare;
  • Prezentarea facultății;
  • Mesaje ale comunității academice (se prezintă de către decanul facultății sau prin reprezentanți);
  • Mesaje ale comunității socio-economice;
  • Festivitate de înmânare a diplomelor aniversare (profesori emeriți, diplome de excelență, diplome de onoare);
  • Vizite (Facultatea de Mecanică / Centrul INCESA) / Ateliere ale creației studențești
 • VINERI, 14 iulie 2017 — SALA ALBASTRA A UNIVERSITĂȚII (A.I.Cuza, nr. 13)
  • Decernare titlu de Doctor Honoris Causa
Astfel, ne exprimăm dorința și bucuria de a vă a avea alături de noi la această aniversare!

DECAN,
Prof. univ. dr. ing. Nicolae DUMITRU

Program eveniment 40 ani

Info eveniment
Forumul Carierei

În zilele de 12 și 13 octombrie 2016 Facultatea de Mecanică găzduiește o întâlnire între angajatorii majori din zona Olteniei și potențiali viitori angajați din rândul studenților Facultății de Mecanică.
Evenimentul se va derula astfel:

 1. în ziua de 12 octombrie în Sala Albastră a Universității din Craiova (întâlnire la nivel de Universitate)
 2. în ziua de 13 octombrie în Aula Magna a Facultății de Mecanică (întâlnire la nivel de Facultate)
Invităm toți studenții interesați de oportunități de angajare să intre în contact direct cu cei care oferă în mod tradițional locuri de muncă.

Programul manifestării pentru ziua de Joi 13 octombrie este disponibil aici.


 

Profesori invitați

Nr.crt. Nume și prenume Data Instituția
1 Prof.dr.ing.habil.DHC Bernhard Gampert 01.06.2004-05.06.2004 Universitatea Duisburg-Essen din Germania
2 Prof.dr.ing.habil.DHC Bernhard Gampert 10.06.2006-18.06.2006 Universitatea Duisburg-Essen din Germania
3 Prof.dr.ing. Irfan Kurtbaș 07.09.2009-18.09.2009 Universitatea Hitit, Çorum , Turcia
4 Prof.dr.ing. Ali Kiliçarslan 23.05.2010-31.05.2010 Universitatea Hitit, Çorum , Turcia
5 Prof.dr.ing. Ernst von Lavante 02.10.2010-08.10.2010 Universitatea Duisburg-Essen din Germania
6 Prof.univ.dr.ing. Halil AYKUL 14.05.2012-19.05.2012 Universitatea Hitit din Çorum-Turcia
7 As.drd.ing. Emre OZYILMAZ 14.05.2012-19.05.2012 Universitatea Hitit din Çorum-Turcia
Gol