UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Programe de de studii - masterat

Facultatea de Mecanică prezintă tinerilor absolvenți ale studiilor de licență 7 programe de masterat, care le oferă multiple oportunități de completare a pregătirii la acest nivel academic. Programele de studii disponibile sunt structurate cu activitate pe 4 semestre, cu o încărcare săptămânală între 14 și 16 ore.
Toate programele sunt integrate în sistemul Bologna pe baza creditelor transferabile, disciplinele din fiecare an cumulând 60 de credite recunoscute la oricare din instituțiile europene racordate la acest sistem. Programele analitice ale disciplinelor studiate sunt actualizate periodic, fiind în concordanță cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii, iar programele orare sunt întocmite astfel încât să permită și celor care au deja un loc de muncă să participe la toate activitățile prevăzute.
Competențele dobândite, oferă ulterior avantaje la angajare, ceea ce crează un climat competitiv, benefic, atât în procesul de admitere (vezi secțiunea Admitere masterate), cât și pe parcursul studiilor.

Notă: Pentru disciplinele din modulul pedagogic nivelul 2, se vor consulta planurile de învățământ de la orice specializare de master, fiind în categoria disciplinelor facultative.

Nr.crt. Domeniul Specializarea
1 Inginerie Industrială Optimizarea Proceselor și Echipamentelor Tehnologice
2 Inginerie și Management Managementul Producției și Logisticii
3 Ingineria Autovehiculelor Proiectarea Autovehiculelor Moderne (ARACIS 6031/7.10.2019)
(Concepția și Proiectarea Autovehiculelor Moderne (până la 1.10.2019)
4 Ingineria Autovehiculelor Optimizarea Sistemelor de Transport Rutier
5 Inginerie Mecanică Modelare și Simulare în Ingineria Mecanică
6 Ingineria Autovehiculelor Design and Manufacturing in Automotive Engineering (în limba engleză) - (ARACIS 6031/7.10.2019)
 Automotive engineering – design, manufacture and development (până la 1.10.2019) -
7 Inginerie Civilă și Instalații Reabilitarea Clădirilor
Gol