UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2023 - 46 de ani de la înființare    

Centre de cercetare

  1. CENTRUL DE CERCETARE in INGINERIE MECANICĂ, acronim CECIM- Director Prof.univ.dr.ing. DANIELA TARNIȚĂ
  2. CENTRUL DE CERCETARE PENTRU TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE- Director Prof.univ.dr.ing. GABRIEL CONSTANTIN BENGA
  3. MATERIALE COMPOZITE PENTRU STRUCTURI STATICE, DINAMICE SI BIOFUNCTIONALE - FABRICATE PRIN METALURGIA PULBERILOR SI TEHNOLOGII CONEXE, ComIng – Director Prof.univ.dr.ing. OANA GINGU
Centrele gestionează resursele de cercetare ale facultății, fiind implicate în cele 4 colective de cercetare cele mai multe dintre cadrele didactice din facultate. Un aport deosebit îl are Școala Doctorală, care asigură sub îndrumarea conducătorilor de doctorat, dezvoltarea unor cercetări originale, cu un impact benefic asupra întregii comunități academice. Centrul de Cercetare: "CECIM" este de tip C cf. CNCS, avizat prin certificatul nr. 109 CC-C-2001, având ca director pe Prof.dr.ing. Daniela Tarnita.

   

Centrul de Cercetare "INCESA"

Acest Centru de Cercetare este o platformă interdisciplinară denumită INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE APLICATE ce reunește într-o clădire nouă din campusul facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, eforturile a 7 facultăți tehnice. Proiectul a fost dezvoltat pe baza unei finanțări din cadrul programului POSCCE, iar facultatea noastră va dispune de 7 laboratoare de cercetare dotate cu echipamente de ultimă oră:
  • Laborator de sinteza si elaborare de noi materiale
  • Laborator de depunere a straturilor subtiri
  • Laborator de microtehnologii
  • Laborator inginerie avansata in domeniul autovehiculelor si transporturilor - 1
  • Laborator inginerie avansata in domeniul autovehiculelor si transporturilor - 2
  • Laborator incercari mecanice si tehnologii inovative de prelucrare a materialelor
  • Laborator biomecanica

Grupul de cercetare pentru materiale compozite TIARA-C

TIARA-C: Technology and Innovation in Advanced ReseArch of Composites - Grup de cercetare al cadrelor didactice ale Facultății de Mecanică în domeniul materialelor compozite.

Planuri de cercetare