Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Centre de cercetare

Centrul de Cercetare "Inginerie Mecanică"

Acest centru gestionează resursele de cercetare ale facultății, fiind implicate în cele 4 colective de cercetare cele mai multe dintre cadrele didactice din facultate. Un aport deosebit îl are Școala Doctorală, care asigură sub îndrumarea celor 6 conducători, dezvoltarea unor cercetări originale, cu un impact benefic asupra întregii comunități academice. Acest Centru de Cercetare: "Inginerie Mecanica" este de tip C cf. CNCS, avizat prin certificatul nr. 109 CC-C-2001, având ca director pe Prof.dr.ing. Daniela Tarnita.

   

Centrul de Cercetare "INCESA"

Acest Centru de Cercetare este o platformă interdisciplinară denumită INFRASTRUCTURĂ DE CERCETARE ÎN ȘTIINȚE APLICATE ce reunește într-o clădire nouă din campusul facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, eforturile a 7 facultăți tehnice. Proiectul a fost dezvoltat pe baza unei finanțări din cadrul programului POSCCE, iar facultatea noastră va dispune de 7 laboratoare de cercetare dotate cu echipamente de ultimă oră:
  • Laborator de sinteza si elaborare de noi materiale
  • Laborator de depunere a straturilor subtiri
  • Laborator de microtehnologii
  • Laborator inginerie avansata in domeniul autovehiculelor si transporturilor - 1
  • Laborator inginerie avansata in domeniul autovehiculelor si transporturilor - 2
  • Laborator incercari mecanice si tehnologii inovative de prelucrare a materialelor
  • Laborator biomecanica

Grupul de cercetare pentru materiale compozite TIARA-C

TIARA-C: Technology and Innovation in Advanced ReseArch of Composites - Grup de cercetare al cadrelor didactice ale Facultății de Mecanică în domeniul materialelor compozite.

Planuri de cercetare