Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

Examen disertație sesiunea iulie 2021

Calendare

Informații

În condițiile pandemiei de corornavirus Covid-19 examenele de licență și disertație se vor susține conform Procedurii de finalizare studii

Informații suplimentare despre condiții, proceduri, teme, se găsesc la Informații, sau în Ghidul de elaborare.

Nota: La masteratul Automotive engineering – design, manufacture and development, editarea si sustinerea lucrarilor de disertatie se face în limba engleză.

Regulament finalizare studii

Gol