UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Departamente

Începând cu anul academic 2011/2012, în Facultatea de Mecanică funcționează următoarele trei departamente, în cadrul cărora se desfășoară activitatea pentru 9 programe de licență (5 programe în Centrul Universitar Craiova și 4 programe în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin) și 8 programe de masterat (5 programe în Centrul Universitar Craiova și 3 programe în Centrul Universitar Drobeta Turnu Severin):