UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

Programe de studii - licență

Facultatea de Mecanică propune tinerilor interesați de o carieră în inginerie 5 programe de licență, care acoperă cele mai relevante specializări din domeniul ingineriei mecanice, pentru regiunea Olteniei. Programele de studii disponibile sunt structurate cu activitate pe 4 ani (8 semestre), cu o încărcare săptămânală între 26 și 28 ore.
Toate programele sunt integrate în sistemul Bologna pe baza creditelor transferabile, disciplinele din fiecare an cumulând 60 de credite recunoscute la oricare din instituțiile europene racordate la acest sistem.
Programele analitice ale disciplinelor studiate sunt actualizate periodic, fiind în concordanță cu cele mai actuale cerințe de pe piața muncii.
Competențele dobândite, oferă ulterior avantaje la angajare, ceea ce crează un climat competitiv, benefic, atât în procesul de admitere (vezi secțiunea Admitere licență), cât și pe parcursul studiilor.

Notă:

  • Pentru disciplinele din modulul pedagogic nivelul 1, se vor consulta planurile de învățământ de la orice specializare de licență, fiind în categoria disciplinelor facultative

Nr.crt. Domeniul Specializarea
1 Inginerie Industrială Tehnologia Construcțiilor de Mașini
2 Ingineria Autovehiculelor Autovehicule Rutiere
3 Ingineria Transporturilor Ingineria Transporturilor și a Traficului
4 Inginerie Civilă Construcții Civile Industriale și Agricole