Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2019 - 42 de ani de la înființare    

Calitatea învățămâtului

COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII

  1. Prof.dr.ing. Nicolae DUMITRU
  2. Prof.dr.ing. Ilie DUMITRU - responsabil
  3. Prof.dr.ing. Daniela TARNIȚĂ
  4. Prof.dr.ing. Ion CIUPITU
  5. Prof.dr.ing. BENGA Gabriel
  6. Conf.dr.ing. Madalina CALBUREANU
  7. Conf.dr.ing. Adrian Sorin ROȘCA
  8. Conf.dr.ing. Mihai DEMIAN
  9. Student Victor ENACHE

REGLEMENTĂRI

MANAGEMENTUL CALITĂȚII LA NIVEL INSTITUȚIONAL

REGLEMENTĂRI DE INTERES GENERAL

REGLEMENTĂRI PENTRU CADRE DIDACTICE

REGLEMENTĂRI PENTRU STUDENȚI