UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

PROGRAME DE STUDII - Masterat

Plan de învățământ:
PDF

Domeniul: Inginerie Civilă și Instalații

Specializarea: Reabilitarea Clădirilor

Programul de studiu de master asigură Misiunea și obiectivele asumate pentru programul Reabilitarea Clădirilor sunt concepute pentru a conduce la rezultate specifice domeniului de studii de masterat Inginerie Civilă și Instalații.
Obiectivul general al Programul de studii de master Reabilitarea Clădirilor este acela de a contribui la formarea generațiilor de ingineri constructori, specialiști în domeniul ingineriei civile cu o pregătire fundamental orientată spre dimensiunea europeană a diferitelor discipline tehnice. Pornind de la cunoștințele teoretice si practice asimilate in ciclul de licență în domeniul Inginerie civilă, conținutul acestui program de studii este orientat preponderant spre formarea și aprofundarea de competențe profesionale inginerești. Programul de Studii asigura prin structura planului de invățământ și conținutul programelor analitice următoarele competențe profesionale:

Competențe profesionale:

 • Cunoașterea normelor privind disciplina și calitatea în construcții în procesele de concepere, proiectare, exploatare și postutilizare a construcțiilor;
 • Elaborarea, în cadrul unui colectiv de specialitate, de documentații tehnice pentru structuri de clădiri;
 • Aplicarea instrumentelor software și a tehnicilor specific managementului proiectelor de construcții
 • Identificarea degradarilor constructiilor, dezvoltarea de masuri de reabilitare a constructiilor, aplicarea solutiilor de reabilitare, realizarea de calcule in vederea reabilitarii/consolidarii constructiilor
 • Inspectia construcțiilor existente; metode de reabilitare specifice structurilor din beton, zidărie, metal, fundații etc.; estimarea costurilor reabilitărilor.
 • Diagnosticarea și monitorizarea pe termen lung a construcțiilor
 • Cunosterea de soluții practice de reabilitare pentru clădiri uzuale
 • Proiectarea avansată a clădirilor

Conținutul acestui program de studii este orientat preponderent spre formarea și aprofundarea de competențe profesionale inginerești care să permită absolvenților:

 • abordarea problemelor de concepție, de calcul structural și de optimizare a soluțiilor pentru diverse structuri din domeniul ingineriei civile;
 • cunoașterea activităților referitoare la monitorizarea construcțiilor pentru depistarea fenomenelor premergătoare unei stări de degradare periculoase, alcătuirea documentației specifice pe baza inspecțiilor și aplicarea metodelor de reabilitare a structurilor;
 • cunoașterea si aplicarea procedeelor de conformare energetică a clădirilor, elaborarea documentației de audit energetic;
 • cunoașterea cerințelor specifice cadrului de dezvoltare a proiectelor de construcții si a celor privind concepția și dezvoltarea unei propuneri de proiect în acord cu cerințele unui program de finanțare.
 • proiectarea, începând de la nivelul de concepție, în cadrul unui colectiv multidisciplinar a unor clădiri și ansambluri urbanistice performante din punct de vedere al dezvoltării durabile;
 • elaborarea, în cadrul unui colectiv de specialitate, de documentații tehnice pentru structuri de clădiri;
 • elaborarea și/sau coodonarea la nivel de ansamblu și de detaliu, a documentației tehnice referitoare la conformarea termoenergetică a clădirilor;
 • elaborarea și/sau coodonarea la nivel de ansamblu și de detaliu, a documentației tehnice referitoare la conformarea acustică a clădirilor;
 • elaborarea și/sau coodonarea la nivel de ansamblu și de detaliu, a documentației tehnice referitoare la conformarea la incendiu a clădirilor;
 • elaborarea și/sau coodonarea la nivel de ansamblu și de detaliu, a documentației tehnice referitoare la reabilitarea structurilor pentru construcții;
 • aplicarea instrumentelor software și a tehnicilor specifice managementului proiectelor de construcții;
 • aprofundarea în domeniul studiilor de licență precum și dezvoltarea capacităților de cercetare științifică, fiind și un pas în pregatirea pentru ciclul III de studiu, doctoratul.

Sectorul vizat în mod fundamental este cel al construcțiilor, de la faza de concepție-proiectare, continuat pe toată durata de viață a construcțiilor (incluzând reabilitarea construcțiilor, urmărirea comportării în timp și exploatare a construcțiilor, experizarea construcțiilor, etc.).

Competențele conferite de programul de studiu sunt în concordanță cu cadrul național al calificărilor și permit ocuparea unor posturi conform Clasificării Ocupațiilor din România (COR):
 • Ocupația - Cod COR/ISCO-08
 • Specialist în urmărirea comportării construcțiilor - 214235
 • Inspector specialitate inginer construcții - 214211
 • Consilier inginer construcții - 214209
Gol