Motor
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2021 - 44 de ani de la înființare    

LISTA DE CURSURI OPȚIONALE ȘI FACULTATIVE PENTRU ANUL ACADEMIC 2020 - 2021

În conformitate cu art. 33 din REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, studenții trebuie să-și aleagă din prezenta listă disciplinele opționale și facultative pe care vor să le studieze în următorul an, până la data de 20 mai 2020. Alegerea disciplinelor opționale și facultative de către studenți se face direct în programul de Evidența studenților cu parcurgerea următorilor pași:

 1. Se accesează link-ul către Evidenta studenti http://cis01.central.ucv.ro/evstud/
 2. Se tastează CNP-ul și parola de acces (procurată de la secretariatul facultății)
 3. Se accesează modulul selectie discipline optionale
 4. Se accesează link-ul „Selectie discipline optionale” aferente fiecărui semestru pentru care trebuie exprimată opțiunea.

Notă:

 • Din această listă studenții sunt obligați să aleagă pentru anul academic 2020-2021, la disciplinele opționale, câte o disciplină din fiecare pachet, creditele aferente lor fiind incluse în cele 60 de credite dintr-un an de studii;
 • Din lista de discipline facultative studenții pot alege oricare dintre cele disponibile, fără ca acestea să aibe caracter obligatoriu, creditele aferente lor fiind suplimentare față de cele 60 de credite dintr-un an de studii;
 • Dintr-un pachet de cursuri opționale se va școlariza un singur curs, cel care va întruni cele mai multe cereri;
 • Studenții care nu vor selecta pînă la data precizată unul din cursurile opționale necesare în anul academic 20119-2020, vor fi repartizați automat la cursul cu cele mai multe solicitări;
 • Studenții admiși în anul I pentru anul academic 2020-2021 vor face aceste alegeri până la data de 15 septembrie 2020.

Legendă:

 • Op - Opțional
 • F - Facultativ

Specializarea Licență TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI

Specializarea Licență INGINERIE ECONOMICĂ

Specializarea Licență AUTOVEHICULE RUTIERE

Specializarea Licență INGINERIA TRANSPORTURILOR ȘI TRAFIC

Specializarea Licență CONSTRUCȚII CIVILE INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE

Specializarea Master MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI ȘI LOGISTICĂ

Specializarea Master OPTIMIZAREA PROCESELOR ȘI ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE

Gol