UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
FACULTATEA DE MECANICĂ
2024 - 47 de ani de la înființare    

CAMPUS CENTRUL UNIVERSITAR CRAIOVA

Campus existent

Facultatea de Mecanică are spațiile de învățământ distribuite în 2 locații: Calea București 107, și Câmpia Izlaz 15.
Acolo se află sălile de curs, seminar și laborator pentru cei aproximativ 1600 de studenți din Centrul Universitar Craiova.

Dezvoltare campus

Pe baza unui proiect finanțat prin POR Axa3, se va construi în campusul existent din Calea București 107, o aulă cu capacitate de 300 de locuri, o clădire nouă de 4 nivele pentru laboratoare de licență, și se ve reabilita Căminul 8 existent, conectându-se cu o pasarelă de noua clădire de laboratoare.

POR3

Cămine și cantina

Căminul 6
Căminul 7
Căminul 14
Cantina
Cantina